CZ | DE | EN

21.09.2011 komentovaná prohlídka

Muzeum nabízí další z komentovaných prohlídek výstavy o archeologii

Jedinečnou výstavu 100 let terénní archeologie v muzeu na Nové louce mohou zájemci zhlédnout i se zasvěceným průvodním slovem archeologa muzea Jana Tajera, a to ve středu 21. září od 15.30 hodin.

Výstava mapuje archeologické aktivity ve zdejším kraji. Za počátek terénních archeologických výzkumů zvolili archeologové rok 1911, kdy započal architekt Jonas výzkum chebského hradu a zároveň Josef Knett výzkum tašovického hradiště

Výstava je rozdělená do tří etap archeologických bádání. První přibližuje výzkumy převážně německých archeologů do roku 1945, druhá poválečné období do roku 1971 a poslední etapa je spoejná s nástupem nové generace archeologů, kteří v regionu působí od roku 1972 do současnosti.

Jan Tajer provede návštěvníky nejvýznačnějšími lokalitami a bohatými nálezy z chebského hradu, Kynšperku, Lokte, okolí Karlových Varů či stolové hory Vladař u Žlutic a řadou dalších. Na výstavě lze zhlédnout rovněž nálezy z hradiště v Tašovicích z období mezolitu staré několik tisíc let, keramika a kovové předměty z doby bronzové a železné, množství středověkých nálezů z hradů a také několik zajímavostí z doby počátku novověku, například dochované vidle i s dřevěnou násadou z přelomu 16. a 17. století. Jedním z exponátů je také rekonstrukce pohřbu z kostela sv. Mikuláše pod Krudumem.

Další kometované prohlídky pro veřejnost se uskuteční 5. a 19. října, vždy od 15.30 hodin.

Výstava 100 let terénní archeologie, kterou Muzeum Karlovy Vary připravilo ve spolupráci s městem Oberwiesenthal, potrvá do konce října. Celý projekt je financován za podpory evropských zdrojů.

vstupné 30,- Kč

Archiv

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin