CZ | DE | EN

20.10.2011 přednáška Revoluce v arab.světě

Revoluce v arabském světě

Jaké jsou příčiny bouřlivých společenských změn v zemích na Blízkém východě? Jak tomuto současnému fenoménu lze rozumět a co z něj vyplývá?

Odpovědi a zamyšlení nad nimi nabízí přednáška s názvem Revoluce v arabském světě, kterou připravilo Muzeum Karlovy Vary. Přednášet bude islamolog Daniel Křížek z Katedry blízkovýchodních studií Západočeské univerzity v Plzni.

"Nepokoje a změny, které se přehnaly arabským zeměmi, jsou výsostně aktuálním tématem. Většina informací k tomuto dění nebyla zcela dostatečná, proto jsme usoudili, že bude vhodný odborný přístup a vysvětlení této problematiky," říká historik muzea Lukáš Svoboda.

Křížek jako specialista na umění a architekturu arabských zemí pobýval několikrát především v Egyptě, kde celá revoluční vlna vypukla.

"Celý tamní region byl dlouho zdánlivě statický. Režimy vypadaly pevně, ale bylo známé, že lidé jsou frustrovaní a ve společnosti to bublá. Po Egyptě se vlna nepokojů přelila do dalších zemí a stalo se z toho něco, co hýbe světem. V přednášce chci přiblížit, proč se to stalo, co situace představuje a co může znamenat nejen pro tamní region, ale celý svět. Půjde o rekapitulaci událostí od prosince loňského roku a zmíním různé zajímavosti," vysvětluje Křížek.

Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 20. října v přednáškovém sále muzea na Nové louce v Karlových Varech. začátek je v 17 hodin.

Archiv

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin