CZ | DE | EN

19.05.2010 přednáška Romantické cesty..

Romantické cesty zanikající krajinou

Doprovodná přednáška ke stejnojmenné výstavě

Přednáška Ing. Rudolfa Tyllera a Světlany Kuncové návštěvníkům přiblíží měnící se podobu krajiny na Sokolovsku. Autoři stejnojmenné výstavy se po celý rok vydávali do mimořádně zajímavé krajiny. Tam se na místě vyuhlených lomů Medard a Libík postupně vytvářela jezírka, potoky s vodopády, peřejemi i barevné bažiny, které důlní vody zabarvovaly do nevídaných barevných odstínů. Těžbou zničená a ztracená krajina vyuhlených lomů Libík a Medard získala po opuštění lidmi nové a opravdu zvláštní kouzlo. V současné době tento prostor mizí pod hladinou vznikajícího jezera Medard.

Muzeum Karlovy Vary, Nová louka 23 - výstavní sály

středa 19. 5. 2010 v 17 hodin

Archiv

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin