CZ | DE | EN

17.10.2009 přednáška Goethovské památky

Goethovské památky v severozápadních Čechách

PhDr. Stanislav Burachovič a Ing. Stanislav Wiesser.

Přednáška doprovázená projekcí cca 150 fotografií poskytne zájemcům ucelený přehled goethovských pamětních lokalit v Čechách. Autoři zdokumentovali všechny pomníky, domy a pamětní desky připomínající pobyty či dokonce jen průjezdy velkého básníka během jeho 17 návštěv v Čechách v rozmezí let 1785-1823.

Nejvíce památek se nachází v kraji západočeského lázeňského trojúhelníku, mnohé však najdeme i v severních Čechách (Teplice, Hasištejn, Krásný dvůr aj.).

Přednáška připomene Goethův fascinující zájem o českou krajinu a její zajímavosti a doloží, že Goetha nutno považovat i dnes za mimořádnou a inspirující osobnost, kterou je bez nadsázky možno považovat za prvního moderního Evropana.

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

nám. Republiky 37

v sobotu 17. 10. 2009 v 17 hodin.

Vstupné 30 Kč.

Archiv

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin