CZ | DE | EN

17.04.2010 přednáška Rašeliniště...

Rašeliniště západního Krušnohoří

Vladimír Melichar představí posluchačům faunu a flóru horských rašelinišť. Hluboká rašeliniště v západní části Krušných hor patří k pozapomenutým přírodním unikátům Karlovarského kraje. Polohu mnohých z nich znají jen místní lidé nebo specialisté. Dozvíte se o jejich vegetaci, obdobě severské tundry, o fauně s relikty doby ledové, o vzniku vrchovišť a postupném růstu, o těžbě rašeliny a obnově vodního režimu narušených lokalit. Představíme vám všechna chráněná území s rašeliništi, prostoupíme husté porosty rašelinné kleče do otevřených mokřadů s jezírky a rašeliníkem.

Královská mincovna Jáchymov

sobota 17.4. 2010 v 17 hod

vstupné 30,- Kč

Archiv

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin