CZ | DE | EN

14.11.2009 přednáška Jáchymovská architektura

Srdečně si Vás dovolujeme pozvat na přednášku:

Významná jáchymovská architekturap, přednáší Mgr. Lubomír Zeman

Zajímavý odraz doby v architektuře Jáchymova, její význam a představení charakteristiky staveb nabídne posluchačům odborník v této oblasti. Autor se zabývá zhodnocením architektury nejpřednějšího  báňského města, která odráží  i  jeho postavení v Evropě.

„Město Jáchymov je spojeno s celou řadou unikátů evropského a světového významu. Patří bezesporu mezi nejvýznamnější horní města Evropy. Dochovaná zástavba Jáchymova je naprosto jedinečná. Nejnáročnější zděná forma jáchymovských měšťanských a patricijských domů je v českých zemích hodnocena jako naprosto unikátní. Jáchymov se stal významným centrem šíření saské pozdní gotiky a renesance v českých zemích. Ve svých základních rysech jsou dochované objekty srovnatelné s takovými architektonickými skvosty, které se nacházejí v našich nejvýznamnějších centrech renesance, jako je např. Český Krumlov. A to i přesto, že Jáchymov vypadá jako po bezprostředním skončení válečných událostí. Řada významných patricijských domů v historické části se nachází takřka v analytickém stavu, kdy je možné přečíst jejich historický vývoj.

Přednáška se zaměří na interpretaci stavebního vývoje města Jáchymova, zhodnocení nejvýznamnějších zachovaných památek a prezentaci nových nálezů a objevů, které byly učiněny při jejich dokumentaci a průzkumech.“

Přednáška se koná v sobotu 14. listopadu 2009 v 17 hodin

v Muzeu Královská mincovna, nám. Republiky 37

Vstupné 30 Kč

Archiv

Krajské muzeum Karlovarského kraje
Muzeum Karlovy Vary letos slaví
150 let od založení.


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
Datová schránka: IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin