CZ | DE | EN

14.11.2009 přednáška Jáchymovská architektura

Srdečně si Vás dovolujeme pozvat na přednášku:

Významná jáchymovská architekturap, přednáší Mgr. Lubomír Zeman

Zajímavý odraz doby v architektuře Jáchymova, její význam a představení charakteristiky staveb nabídne posluchačům odborník v této oblasti. Autor se zabývá zhodnocením architektury nejpřednějšího  báňského města, která odráží  i  jeho postavení v Evropě.

„Město Jáchymov je spojeno s celou řadou unikátů evropského a světového významu. Patří bezesporu mezi nejvýznamnější horní města Evropy. Dochovaná zástavba Jáchymova je naprosto jedinečná. Nejnáročnější zděná forma jáchymovských měšťanských a patricijských domů je v českých zemích hodnocena jako naprosto unikátní. Jáchymov se stal významným centrem šíření saské pozdní gotiky a renesance v českých zemích. Ve svých základních rysech jsou dochované objekty srovnatelné s takovými architektonickými skvosty, které se nacházejí v našich nejvýznamnějších centrech renesance, jako je např. Český Krumlov. A to i přesto, že Jáchymov vypadá jako po bezprostředním skončení válečných událostí. Řada významných patricijských domů v historické části se nachází takřka v analytickém stavu, kdy je možné přečíst jejich historický vývoj.

Přednáška se zaměří na interpretaci stavebního vývoje města Jáchymova, zhodnocení nejvýznamnějších zachovaných památek a prezentaci nových nálezů a objevů, které byly učiněny při jejich dokumentaci a průzkumech.“

Přednáška se koná v sobotu 14. listopadu 2009 v 17 hodin

v Muzeu Královská mincovna, nám. Republiky 37

Vstupné 30 Kč

Archiv

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin