CZ | DE | EN

14.10.2009 přednáška Plazi a obojživelníci

Plazi a obojživelníci Karlovarského krajePřednáší Mgr. Jan Matějů

Přednáška zoologa Mgr. Jana Matějů ze Střediska AOPK ČR v Karlových Varech seznámí posluchače s obojživelníky a plazy vyskytujícími se v Karlovarském kraji. Rovněž přiblíží jejich způsob života, biotopy typické pro jednotlivé druhy a další zajímavosti ze života těchto ohrožených živočichů.

Všechny druhy u nás žijících obojživelníků a plazů jsou zákonem chráněny a již několik let probíhá na celém území republiky systematické sledování jejich výskytu s cílem rozšířit možnosti jejich ochrany. Přednáška tedy také představí výsledky tohoto monitoringu v Karlovarském kraji spolu s metodami mapování výskytu ohrožených druhů v terénu a využití geografických informačních systémů v ochranářské práci.

Muzeum Zlatý klíč,

Lázeňská 3, Karlovy Vary,

ve středu 14. 10. 2009 v 17 hodin.

Vstupné 30 Kč.

Archiv

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin