CZ | DE | EN

07.10.2010 konference v Jáchymově

Královská mincovna Jáchymov 7.10. 2010 od 10 hodin VSTUP VOLNÝ

Konference Bohatství historického stavebního vývoje Krušnohoří volně navazuje na úspěšnou loňskou konferenci Jáchymov, architektonická perla Krušnohoří. Letošní program je územně rozšířen na celé Krušné hory a tématicky se bude zabývat urbanismem krušnohorských měst, jejich stavebními specifiky a technickými památkami. Přednášky doplní výstava prací studentů ČVUT, kteří zpracovali návrhy na zástavu proluk v Jáchymově a v Lokti. Konferenci rovněž doplní nové panely stálé expozice muzea "jáchymovské demolice"

Dne 6.10. proběhne prohlídka vybraných jáchymovských objektů. Aktuální program naleznete na stránkách NPÚ.

Referáty k tématu přednesou:

1. Mgr.Lubomír Zeman (NPÚ, ú.p.)

2. Ing.arch. Karel Kuča

3. Ing.arch. Milena Hauserová (ČVUT, Ústav pam.péče a renovací)

4. Doc. Michael Rykl (ČVUT, Ústav pam.péče a renovací)

5. Ing. Jan Anderle

6. Bc. Tomáš Karel (NPÚ, ú.o.p. v Lokti)

7. RNDr. Michal Urban

8. Ing. Manfred Hellmich

9. Jiří Frankovič

10. Ing.Petr Bohdálek (místostarosta města Jáchymov)

11. PhDr. Jan Kilián, Ph.D. (Regionální muzeum v Teplicích)

V den konání konference bude již k dispozici sborník přednášek.

V době 9-12 bude provoz muzea pro veřejnost UZAVŘEN.

Archiv

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin