CZ | DE | EN

02.12.2010 přednáška Nejdek VÁNOCE

Vánoční zvyky na Karlovarsku

přednáška 2. 12. 2010 v 17 hodin

Muzeum Nejdek, nám. Karla IV. 238

Historik PhDr. Stanislav Burachovič pohovoří o regionálních zvycích v čase Adventu a Vánoc. Na Štědrý den dodržovali naši předkové desítky zvyků. Ze známých je stoupání bosou nohou na sekeru ležící na zemi, lití olova, krájení jablka, pouštění lodiček nebo házení střevíce. V průběhu Štědrého večera se nikdo nesměl zvednout od stolu do té doby, dokud všichni nedojedli. Věřilo se, že o dalších Vánocích by se rodina nesešla celá. Z kapra, servírovaného k slavnostní večeři, schovala hospodyně šupiny – to proto, aby se v domácnosti držely peníze. Tyto dva vánoční zvyky se v mnoha rodinách dodržují dodnes.

Archiv

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin