CZ | DE | EN

www.cestakesvobode.eu

Projekt 1989 – Cesta ke svobodě začal být uskutečňován na podzim loňského roku, kdy karlovarské muzeum představilo stejnojmennou výstavu a sérii přednášek. V současné době se zaměřuje na stěžejní část projektu – vytvoření webových stránek. Ty seznámí stručnou, avšak vizuálně propracovanou formou s historickými událostmi na české a německé (resp. saské) straně hranic. Webová prezentace bude v takovém formátu, jenž umožní srovnání historie obou území. Návštěvník webových stránek se bude pohybovat po časové přímce, kde si bude moci vybrat konkrétní událost z jedné strany hranic a objeví se mu zrcadlově událost ze strany druhé. Po naplnění webu základními historickými údaji, fotografiemi a mapkami bude přidávání a editování odkazů povoleno přidělením hesla vybraným pracovníkům institucí v Sasku a na Karlovarsku.
Časová osa bude ohraničena koncem druhé světové války na začátku a pádem komunistických režimů a „železné opony“ na konci, aby se tak naplnil smysl Cesty ke svobodě. Všechna historická fakta z období totality obou regionů tak budou ukazovat složitou cestu ke znovunabyté svobodě a demokracii v roce 1989, jemuž bude, jako ostatně v celém projektu, věnována patřičná pozornost.

Spuštění stránek www.cestakesvobode.eu plánujeme na březen 2010.

Mgr.Jan Nedvěd, kurátor projektu

Archiv

Image1.jpg

Image2.jpg

Image3.jpg

Image4.jpg

Image5.jpg

Image6.jpg
Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin