www.cestakesvobode.eu

Projekt 1989 – Cesta ke svobodě začal být uskutečňován na podzim loňského roku, kdy karlovarské muzeum představilo stejnojmennou výstavu a sérii přednášek. V současné době se zaměřuje na stěžejní část projektu – vytvoření webových stránek. Ty seznámí stručnou, avšak vizuálně propracovanou formou s historickými událostmi na české a německé (resp. saské) straně hranic. Webová prezentace bude v takovém formátu, jenž umožní srovnání historie obou území. Návštěvník webových stránek se bude pohybovat po časové přímce, kde si bude moci vybrat konkrétní událost z jedné strany hranic a objeví se mu zrcadlově událost ze strany druhé. Po naplnění webu základními historickými údaji, fotografiemi a mapkami bude přidávání a editování odkazů povoleno přidělením hesla vybraným pracovníkům institucí v Sasku a na Karlovarsku.
Časová osa bude ohraničena koncem druhé světové války na začátku a pádem komunistických režimů a „železné opony“ na konci, aby se tak naplnil smysl Cesty ke svobodě. Všechna historická fakta z období totality obou regionů tak budou ukazovat složitou cestu ke znovunabyté svobodě a demokracii v roce 1989, jemuž bude, jako ostatně v celém projektu, věnována patřičná pozornost.

Spuštění stránek www.cestakesvobode.eu plánujeme na březen 2010.

Mgr.Jan Nedvěd, kurátor projektu

Image1.jpg

Image2.jpg

Image3.jpg

Image4.jpg

Image5.jpg

Image6.jpg

6   2

2017

sledujte novinky z rekonstrukce

..o dění vám přinášímě průběžné informace, otevření muzea v KVse kvapem blíží..

1   1

2017

NOVÝ ROK 2017

Všem našim příznivcům přejeme krásný nový rok a těšíme se na příští setkání s vámi na našich akcích a také v nové expozici, kterou budeme již brzy otvírat.

 

 

30   11

2016

otvírací doba v lednu

Jak budeme mít otevřeno, čtete v záložce PROBÍHAJÍCÍ.