Konec Velké války

Před devadesáti pěti lety skončila válka, která změnila Evropu k nepoznání. Nejenže přinesla nezměrné utrpení a bahnitou beznaděj milionům vojáků v zákopech poziční války a také se dotkla ve velké míře života v zázemí (blokádou, válečnou ekonomikou, represívní mašinérií), zároveň se stala poprvé válkou totální, do které byl zatažen bezmála celý svět. Znamenala konec „starých časů“
a ukončení dlouhého období v Evropě bez velkých válečných konfliktů (1871 – 1914, nepočítáme-li války na Balkáně) a o to překvapivěji zasáhla každodennost tehdejšího člověka. Ten očekával krátkou vítěznou válku, ať již patřil do států Dohody nebo centrálních mocností. Vypuknuvší boje, zejména na západní frontě, zcela vyvrátily dosavadní vojenské doktríny a strategie. Systém obchvatných manévrů armád selhal, vojska se zakopávala do stále hlubších zákopů a skutečností se stala poziční opotřebovávací válka. Tu centrální mocnosti nemohly vést dlouhodobě úspěšně, zvlášť po vstupu USA do války. A tak se stupňovala obludnost světové války, což dosvědčují masívní dělostřelecká bombardování, používání otravných plynů, útoky ponorek proti civilním plavidlům i první letecké nálety na města v týlu armád. Netýkala se již jen bojujících a umírajících v bitevní vřavě, tvrdě postihovala civilisty v zázemí. Nedostatek základních životních potřeb, bída a nemoci kosily více evropských obyvatel než kulky a šrapnely. Konec války výstižně popisuje i kronika krušnohorského městečka Jindřichovice. V žádném hospodářství už nebylo více mýdla, po celé týdny žádný kus chleba, žádný cukr, maso, máslo a tuk byly již měsíce neznámé, čtyřleté děti ještě nikdy neviděly housku, neměly žádné boty ani prádlo, stejně tak dospělí.

Důležité události se odehrály v Rusku, kde v únoru 1917 revoluce smetla carský režim a následně se moci chopili bolševici, kteří ukončili válku s centrálními mocnostmi. Poté však vyvolali terorem válku občanskou a svou revoluci chtěli rozšířit do zahraničí. V poražených zemích, v Německu, Rakousku, Maďarsku a Turecku skutečně revoluční vlna smetla stávající imperiální monarchie, avšak bolševici byli poraženi. Válka také podnítila vznik mnoha nových nástupnických států a zároveň nacionalistických a fašistických hnutí, nejen v poražených zemích.  Revoluce a porážka starých říší tak symbolicky završila devatenácté století.

První světová válka s jejím koncem, tak úlevným pro celý svět, je dnes již téměř zapomenuta ve stínu druhého světového konfliktu. Přitom to, co si připomínáme s koncem velké války, tedy Den válečných veteránů, souvisí s nezměrným utrpením frontového vojáka a jako připomínka běd, které se pak
o dvacet let později vrátily jako frustrace poraženého Velkoněmectví, antisemitské tažení Evropou
a vražedná touha po životním prostoru. Důsledky první války a její křivdy, tak jak je chápali Němci, Rakušané, Maďaři a další, se projevily v následující světové válce, která málem smetla evropskou civilizaci. První válka také stvořila totalitní hnutí, komunistické, fašistické a nacionálně socialistické, jež ovlivňovala životy mnoha Evropanů až do osmdesátých let 20. století.

První světovou válkou prošly statisíce českých vojáků, nejvíce v uniformách rakousko-uherské armády na bojištích v Haliči, Polsku, Bělorusku, Ukrajině, Itálii, Srbsku a Balkánu. Na sto tisíc českých vojáků se nechalo přesvědčit, aby ze zajetí nebo exilu vstoupili do československých legií a aktivně se účastnili bojů na straně Dohody za samostatný stát, i přes hrozbu obvinění z velezrady a nejistý výsledek války. I těmto veteránům patří svátek z 11. listopadu 1918, kdy bylo v Compiegne podepsáno ukončení bojů první světové války.

Mgr. Jan Nedvěd

Douaumont 1915.jpg

Douaumont 1917.jpg

Německý válečný plakát.jpg

Plynový útok ve Flandrech.jpg

Zeppelin nad Kielem.jpg

25   4

2017

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

První komentovaná prohlídka samotnými autory expozice bude v neděli 30.dubna od 15 hodin, více v záložce PŘIPRAVUJEME

24   4

2017

muzeum v KV nově OTEVŘENO

Dočkali jsme se a po 2 letech otevřeli nové muzeum v K.Varech. Otevírací doba je od úterý do neděle v době od 10 do 18 hodin, vstupné je 100/60 Kč. PŘIJĎTE I VY!

24   4

2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

Jak jsme si vedli v loňském roce najdete v záložce muzeum ředitelství