CZ | DE | EN

Glosa k budově policejního ředitelství v Karlových Varech

V rozmezí let 1918-1938 sídlilo komisařství státní policie ČSR v Karlových Varech v domě Trautwein mezi Hlavní poštou a kinem Čas. Po 20 letech, dne 1. března 1938 se policejní sídlo přestěhovalo do zcela nové budovy policie v tehdejší Obere Schillerstrasse 12, kde stojí dodnes (uvedeno v adresáři KV 1938/1939). Je paradoxem dějin, že v nové budově státní policie setrvala jen 7 měsíců.

Vranních hodinách dne 4. října 1938 musela objekt kvapem evakuovat a opustit, neboť Sudety (Župa Sudetengau) a tedy i Karlovy Vary byly na základě Mnichovské dohody připojeny k nacistickému Německu a téhož dne odpoledne ve 14 hodin přijel k Vřídlu s velikou slávou sám říšský vůdce Adolf Hitler a z balkonu divadla vykřikoval na nadšené karlovarské Němce slogany o osvobození Karlových Varů z područí ČSR.

V knize Karlsbads Heimkehr ins Reich (Návrat Karlových Varů do Říše) z podzimu 1938 je snímek policejního sídla s vyvěšeným praporem SS a s popiskou, jež uvádí, že nový objekt policie převzala německá tajná policie, tedy gestapo. Architekt nové budovy policie v Karlových Varech z roku 1938 nebyl zatím zjištěn, jistě nebude problém jej nalézt v dobových novinách. Bude nutno též přesně ověřit (pokud se tak již nestalo, což předpokládám), kdo byl investorem a potažmo majitelem stavby, zda stát (což je pravděpodobné a logické, jednalo se o sídlo státní policie) či město Karlovy Vary.

V katastru jsou tyto údaje jistě snadno k nalezení. Nelze vyloučit, že původně státní budova byla v minulosti převedena do majetku  města Karlovy Vary. I tuto otázku snadno zodpoví nahlédnutí do katastrálních/pozemkových knih.

PhDr. Stanislav Burachovič

Archiv

Policejní budovu v říjnu 1938 obsadilo gestapo.jpg

současný pohled na budovu.jpg

vstup do bývalého policejního ředitelství.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin