CZ | DE | EN

Glosa k budově policejního ředitelství v Karlových Varech

V rozmezí let 1918-1938 sídlilo komisařství státní policie ČSR v Karlových Varech v domě Trautwein mezi Hlavní poštou a kinem Čas. Po 20 letech, dne 1. března 1938 se policejní sídlo přestěhovalo do zcela nové budovy policie v tehdejší Obere Schillerstrasse 12, kde stojí dodnes (uvedeno v adresáři KV 1938/1939). Je paradoxem dějin, že v nové budově státní policie setrvala jen 7 měsíců.

Vranních hodinách dne 4. října 1938 musela objekt kvapem evakuovat a opustit, neboť Sudety (Župa Sudetengau) a tedy i Karlovy Vary byly na základě Mnichovské dohody připojeny k nacistickému Německu a téhož dne odpoledne ve 14 hodin přijel k Vřídlu s velikou slávou sám říšský vůdce Adolf Hitler a z balkonu divadla vykřikoval na nadšené karlovarské Němce slogany o osvobození Karlových Varů z područí ČSR.

V knize Karlsbads Heimkehr ins Reich (Návrat Karlových Varů do Říše) z podzimu 1938 je snímek policejního sídla s vyvěšeným praporem SS a s popiskou, jež uvádí, že nový objekt policie převzala německá tajná policie, tedy gestapo. Architekt nové budovy policie v Karlových Varech z roku 1938 nebyl zatím zjištěn, jistě nebude problém jej nalézt v dobových novinách. Bude nutno též přesně ověřit (pokud se tak již nestalo, což předpokládám), kdo byl investorem a potažmo majitelem stavby, zda stát (což je pravděpodobné a logické, jednalo se o sídlo státní policie) či město Karlovy Vary.

V katastru jsou tyto údaje jistě snadno k nalezení. Nelze vyloučit, že původně státní budova byla v minulosti převedena do majetku  města Karlovy Vary. I tuto otázku snadno zodpoví nahlédnutí do katastrálních/pozemkových knih.

PhDr. Stanislav Burachovič

Policejní budovu v říjnu 1938 obsadilo gestapo.jpg

současný pohled na budovu.jpg

vstup do bývalého policejního ředitelství.jpg

Krajské muzeum Karlovarského kraje
Muzeum Karlovy Vary letos slaví
150 let od založení.


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
Datová schránka: IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin