CZ | DE | EN

Dvojí "osvobození" Sudet 1938 a 1945

Dvojí „osvobození“ Sudet 1938 a 1945 je původním příspěvkem pro XXI. Historický seminář Karla Nejdla.

Zabývá se jednak událostmi těsně po mnichovské dohodě, tedy zabrání někdejších Sudet a Karlovarska nacistickým Německem, a jednak situací, jež nastala po květnu 1945 v téže oblasti. Tato studie srovnává odsun českého obyvatelstva v říjnu 1938 s odsunem sudetských Němců v letech 1945-1947 a snaží se o jistou demýtizaci pojmu osvobození, ať už z područí československé republiky z října 1938, nebo ze jha nacionálně-socialistického německého státu roku 1945.

Článek poukazuje na trvalé nebezpečí nacionalistických tendencí, v kterých tkví kořeny zla, přes něž se často nedokážeme přenést při reflexi společné česko-německé historie.

Článek v plném znění naleznete v záložce ČLÁNKY KE STAŽENÍ

Mgr. Jan Nedvěd

Wehrmacht v Sudetech, 5. říjen 1938.jpg

Hitler hovoří z budovy divadla ke Karlovarákům.jpg

Sovětští vojáci před Vojenským lázeňským ústavem, květen 1945.jpg

Českoslovenští vojáci u obchodní akademie, květen 1945.jpg
Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin