CZ | DE | EN

Dokumentace totalitních systémů nejen v Karlovar.kraji

Problematika totalitních ideologií zůstává stále aktuální, a to především z důvodu nárůstu činnosti extremismu pravicového i levicového. Absence vzdělávání v tomto směru způsobuje nevědomost a nezájem veřejnosti. Starší generace se na školách učily novodobé dějiny v rámci marxismu-leninismu, generacím mladším je zase často poválečná historie zamlčována či je paušalizována. Nejen z této příčiny se karlovarské muzeum věnuje tématice ideologie nacistické, fašistické a komunistické.

Důležitým se jeví jednak předkládat veřejnosti obraz vzniku a vývoje ideologií, jež vedly k založení totalitních systémů, a jednak upozorňovat na možné důsledky činnosti lidí spojených s idejemi ne-svobody v současnosti. Tato tematika je zpracovávána ve dvou rovinách – regionální a obecné. Na regionální úrovni se muzeum věnuje především dokumentaci komunistického působení na Karlovarsku. V prvních fázích výzkumu se jedná o hlavní milníky historie komunistického Československa, např. události z let 1989 a pokus o reformu socialistického zřízení roku 1968 v lokálních aspektech. V dalších fázích se zaměří na popis přechodu od nacistické okupace ke komunistickému zřízení, tedy na vyhnání a odsun sudetských Němců a využívání německých válečných zajatců v jáchymovských uranových dolech, dále na přebrání otěží moci komunisty a jejich účinkování v padesátých letech na Karlovarsku. Regionální rovinu dokumentace totalitních systémů doplňuje výstup týkající se činnosti sudetoněmeckých nacistů v předvečer 2. světové války na Karlovarsku, což je prezentováno přednáškovou činností (Od Mnichova k protektorátu 1938-1939). Na úrovni obecné je pak především přednáškami pro veřejnost a školy představován projekt dokumentující nacistické konečné řešení židovské otázky – šoa neboli holocaust.

Ve filosofické rovině bude muzeum v budoucnosti také zpracovávat srovnávání nacismu (fašismu) a komunismu jako dvou obdobných ideologií zaměřených protidemokraticky a proti svobodné individualitě.

Mgr.Jan Nedvěd

einsatzgruppe-D.jpg

vítězství.JPG
Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin