CZ | DE | EN

Anketa: "Jste spokojeni s vývojem v ČR po roce 1989 ?"

V rámci projektu 1989 – Cesta ke svobodě připravilo Muzeum Karlovy Vary anketu, v níž odpovídali návštěvníci na naše dotazy ohledně výstavy. Anketní lístky vyplnilo více než sto návštěvníků výstavy, ukázky s jejich názory na výstavu a polistopadový vývoj naší země uvádíme pod statistikami vyplývajícími z ankety. Zaznamenané hlasy návštěvníků výstavy vypovídají o jejich celkové spokojenosti, což u nás vyvolává pocit úspěchu; taktéž i skutečnost, že výstava byla oceněna čtenáři karlovarské Sedmičky MF, v jejímž hlasování se umístila na třetím místě v Kulturní události roku v Karlových Varech. Potěšitelnou skutečností se stal počet studentů mezi návštěvníky, neboť byla určena především těm, kteří dobu totality nezažili, tedy mladé generaci.  I když je zřejmé, že určitý okruh obyvatelstva výstava nezajímala či dokonce možná rozčilovala, pokusili jsme se přesto o statistické závěry. Ty jsou charakterizovány vyjádřenými názory na dané anketní okruhy, dále pak věkem, pohlavím a vzděláním. Je nám však zřejmé, že statistika jako sociologická metoda nesplňuje zcela objektivní kritéria.

Přes polovinu návštěvníků tvořili středoškolsky vzdělaní lidé, vysokoškoláků se na výstavě objevilo téměř třicet procent. Dvě skupiny podle věku tvořily každá téměř jednu třetinu všech návštěvníků. Jednak to byli lidé ve věku mezi třiceti a padesáti lety, jednak mládež do osmnácti let. Mladých lidí od osmnácti do třiceti let byla více než čtvrtina ze všech návštěvníků, lidí nad padesát let se objevilo na výstavě okolo čtrnácti procent. Povolání byla zastoupena žáky a studenty (32%), státními zaměstnanci (21%), důchodci (7%) a ostatními (40%). To nejpříjemnější pro muzejníky představovaly odpovědi na otázku, zda se výstava líbila – spokojenost vyjádřily tři čtvrtiny návštěvníků, celkem se líbila devatenácti procentům odpovídajících, do průměru by ji zařadilo procent pět a pouhému procentu se nelíbila. Že byla výstava navštěvována především lidmi s určitým demokratickým povědomím, o tom svědčí odpovědi na otázku, zda by si přáli návrat předlistopadových poměrů – 98,7% odpovědí bylo zamítavých. Oproti tomu vývoj české společnosti uspokojil třináct procent respondentů, celkem spokojeno s polistopadovým vývojem je na 53%, spíše nespokojenost vyjádřilo na 28% odpovídajících a celkové zklamání zaznamenalo šest procent odpovědí.

Výstava samotná zaujala svým pojetím, spojením trojrozměrných předmětů, především figurín v uniformách represivních složek, spolu s informačními texty na panelech. Kromě zásadních událostí dokreslovalo atmosféru nastínění životního stylu za normalizace, ale i života v opozici či undergroundu. Především středoškolští studenti oceňovali výklad autora výstavy. Návštěvníky oslovovaly dobové knihy, ilegální i oficiální, a především pak dobové fotografie. S tím souvisí i jedna z mála připomínek k výstavě, kterou je nedostatek fotografií z Karlových Varů. I přes vynaložené úsilí se nám nepodařilo sehnat více fotografií, než ty, které jsou v obrazové příloze stejnojmenné publikace, nebo ty, jež jsme použili pro výstavní panely. Na otázku, zda by si návštěvníci přáli více výstav z novodobých dějin, odpověděli respondenti z 98% kladně, což nás zavazuje i inspiruje do budoucnosti.

Na závěr připojujeme několik ukázek názorů na dané téma:

Je důležité uvědomit si minulost, aby lidé věděli, jak naložit s budoucností.

Nutno je pořád připomínat, že svobodu není možno brát tak, že je dána, ale že byla vykoupena.

Léta od roku 1968 dodnes prožíváme intenzívně, jsme vlastenci. Proto jsme nikdy neemigrovali, věřili jsme, že se jednou snad svobody dočkáme a to se nám a všem občanům splnilo. Víme, že po letech komunistického marasmu nemůže být hned vše dokonalé, ale věříme, že se naši potomci a budoucí generace postarají o rozkvět naší krásné vlasti a o stálou svobodu obyvatel státu. A o tom je i tato výstava. Děkujeme Vám!

Vývoj po roce 1989 je jen na nás samých a proto díky za každou takovouhle akci a počin.

Pro nedostatek času a jistou „pachuť“ ze současné politiky (bohužel i komunální) se vyjádřit nemohu. Za výstavu ještě jednou děkuji!

Demokracie, ať je jakákoli, je nezbytností. Návrat k totalitnímu režimu je pro normálně uvažující lidi nepředstavitelný.

Bohužel „usnuli jsme na vavřínech“, vezeme se a nechce se nám pracovat na zlepšení. Čech remcá u piva, ale k volbám nejde. Nesmíme dopustit návrat bolševika, když jsme KSČM nezakázali v roce 1989 (a jim podobným = Paroubek).

Mgr.Jan Nedvěd

Jste spokojeni s vývojem.jpg

anketa.jpg

v ulicích r.89.JPG

konec vlády jedné strany.jpg

výstava 70. - 80.léta.JPG

výstava 50. - 60.léta.JPG

agitace proti demonstracím.JPG

foto z ulic r.89 v K.Varech.jpg
Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin