CZ | DE | EN

Restaurujeme

Představujeme vám umění restaurátorské práce na jednotlivých sbírkových předmětech, jež jsou výsledkem vysoce profesionální práce renomovaných konzervátorů a restaurátorů.

Váza - poč. 20. století - B 5476

dekorativní váza bohatě zdobená podglazurní malbou

ruční malba bez signatury

Výška 28 cm

produkce porcelánky Březová u Karlových Varů

Popis:

Váza se širokým hrdlem, s nízkou užší nožkou, vegetabilně tvarovanými uchy. Děkor vázy je vegetabilní pestrých barev, ručně malovaný s bohatým zlacením kolem hrdla, rámování hlevního motivu na obou stranách těla vázy, zlacená jsou rovněž obě ucha a stojka.

Stav před restaurováním:

Z původní vázy vylomeny dva velké kusy střepu a v místech lomů bylo mnoho drobných výštěpků. Protilehlá strana těla vázy nebyla kompaktní, po pádu jsou v těle vázy další praskliny. Hrdlo vykazovalo četnou absenci zlata. Pro lepší manipulaci byla nezbytná demontáž vázy na tři části, přičemž šroub ve dne vázy byl nepůvodní.

Restaurátorský postup:

Po omytí byla váza odborně slepena, hloubkové výštěpy vytmeleny a citlivě přebroušeny. Následně byla nově vytmelená místa přetřena směsí z rozetřené zinkové běloby a okrového pigmentu zředěná teplou klihovou vodou v předepsaném poměru. Tato směs byla použita jako podklad pod místa, na která se následně odborně kladlo pravé plátkové zlato. Barevně zaretušovaná místa byla zalakována bezbarvým lakem. Nakonec byla váza zkompletována a spojena zrekonstruovaným šroubem.

S výsledkem restaurátorského zásahu jsme spokojeni, byl proveden v roce 2007 Ing.arch.Václavem Němcem DiS.

Restaurování bylo provedeno z prostředků ISO, ochrana movitého kulturního dědictví, Ministerstva kultury ČR.

Sbírkový soubor porcelánu z Březové

V r.1994 získalo karlovarské muzeum sbírku porcelánu, která čítá zhruba 6500 předmětů dokumentujících výrobu porcelánky v Březové od 70.let 19.století do období mezi dvěma světovými válkami. Jedná se o vyjímečnou, i když ne zcela ucelenou kolekci, která byla vytvářena již od konce 19.století a sloužila jako vzorkovna historické i soudobé produkce. Soubor porcelánu byl převeden do sbírek karlovarského muzea v souvislosti s privatizací porcelánky a stal se východiskem  pro studium úrovně uměleckořemeslného zpracování porcelánu tohoto období. Zdroj: Lenka Merglová Pánková, IX.sborník, r.2003)

obr. 1 stav před restaurováním.jpg

obr. 2 stav po restaurování.jpg

obr. 3 detail pepeného spoje.jpg

obr. 4 detail lepeného spoje.jpg

obr. 5 detail tmelení.jpg

obr. 6 větší výštěpy na hrdle.jpg

obr. 7 retuš hrdla plátkovým zlatem.jpg

obr. 8 stav před zpětnou montáží.jpg

obr. 9 druhá strana vázy.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin

Kudyznudy.cz - tipy na výlet
Vyletnik.cz - hrady a zámky, rozhledny, cyklotrasy a další tipy na výlety
Kam na výlet Karlovarský kraj