CZ | DE | EN

Restaurujeme

Představujeme vám umění restaurátorské práce na jednotlivých sbírkových předmětech, jež jsou výsledkem vysoce profesionální práce renomovaných konzervátorů a restaurátorů.

Váza - kolem r.1900 - B 5383

Váza bohatě zdobená podglazurní malbou, zlacená

výška 55 cm

malba August Carrier (?)

produkce porcelánky v Březové u Karlových Varů

Ručně malovaná váza s mýtickými výjevy, se zlacenými úchyty, tělo kompaktní, jedno ucho ulomené, část střepů chybí. v místech lomů velké otřepy a na zbylých střepech značná absence zlata.

Po umytí bylo odstraněno staré lepidlo ze styčných ploch lomů. Rozbité ucho bylo postupnými kroky slepeno specielním lepidlem a připevněno k tělu vázy. V místech, kde střepy chyběly, byly otřepy lomů zatmeleny a jemně přebroušeny tak, aby nedošlo k poškození stávajícího pozlacení. Následně byla nově vytmelená místa chemicky připravena pro položení pravého plátkového zlata. Po zaschnutí byla lesklá místa vyleštěna achátem a matná zalakovaná matovým záponovým lakem. Chybějící černé linky byly doplněny.

S výsledkem restaurátorského zásahu jsme spokojeni, byl proveden v roce 2007 Ing.arch.Václavem Němcem DiS.

Restaurování bylo provedeno z prostředků ISO, ochrana movitého kulturního dědictví, Ministerstva kultury ČR.

Sbírkový soubor porcelánu z Březové

V r.1994 získalo karlovarské muzeum sbírku porcelánu, která čítá zhruba 6500 předmětů dokumentujících výrobu porcelánky v Březové od 70.let 19.století do období mezi dvěma světovými válkami. Jedná se o vyjímečnou, i když ne zcela ucelenou kolekci, která byla vytvářena již od konce 19.století a sloužila jako vzorkovna historické i soudobé produkce. Soubor porcelánu byl převeden do sbírek karlovarského muzea v souvislosti s privatizací porcelánky a stal se východiskem  pro studium úrovně uměleckořemeslného zpracování porcelánu tohoto období. Zdroj: Lenka Merglová Pánková, IX.sborník, r.2003)

stav před restaurování.JPG

čištění styčné plochy lomu.JPG

po slepení, chybějící střepy a výštěpky.JPG

vytmelení v místě absence střepu.JPG

ucho po retuši zlatem.JPG

stav po restaurování.jpg

Krajské muzeum Karlovarského kraje
Muzeum Karlovy Vary letos slaví
150 let od založení.


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
Datová schránka: IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin