CZ | DE | EN

Restaurujeme

Představujeme vám umění restaurátorské práce na jednotlivých sbírkových předmětech, jež jsou výsledkem vysoce profesionální práce renomovaných konzervátorů a restaurátorů.

Váza - kolem r.1900 - B 5383

Váza bohatě zdobená podglazurní malbou, zlacená

výška 55 cm

malba August Carrier (?)

produkce porcelánky v Březové u Karlových Varů

Ručně malovaná váza s mýtickými výjevy, se zlacenými úchyty, tělo kompaktní, jedno ucho ulomené, část střepů chybí. v místech lomů velké otřepy a na zbylých střepech značná absence zlata.

Po umytí bylo odstraněno staré lepidlo ze styčných ploch lomů. Rozbité ucho bylo postupnými kroky slepeno specielním lepidlem a připevněno k tělu vázy. V místech, kde střepy chyběly, byly otřepy lomů zatmeleny a jemně přebroušeny tak, aby nedošlo k poškození stávajícího pozlacení. Následně byla nově vytmelená místa chemicky připravena pro položení pravého plátkového zlata. Po zaschnutí byla lesklá místa vyleštěna achátem a matná zalakovaná matovým záponovým lakem. Chybějící černé linky byly doplněny.

S výsledkem restaurátorského zásahu jsme spokojeni, byl proveden v roce 2007 Ing.arch.Václavem Němcem DiS.

Restaurování bylo provedeno z prostředků ISO, ochrana movitého kulturního dědictví, Ministerstva kultury ČR.

Sbírkový soubor porcelánu z Březové

V r.1994 získalo karlovarské muzeum sbírku porcelánu, která čítá zhruba 6500 předmětů dokumentujících výrobu porcelánky v Březové od 70.let 19.století do období mezi dvěma světovými válkami. Jedná se o vyjímečnou, i když ne zcela ucelenou kolekci, která byla vytvářena již od konce 19.století a sloužila jako vzorkovna historické i soudobé produkce. Soubor porcelánu byl převeden do sbírek karlovarského muzea v souvislosti s privatizací porcelánky a stal se východiskem  pro studium úrovně uměleckořemeslného zpracování porcelánu tohoto období. Zdroj: Lenka Merglová Pánková, IX.sborník, r.2003)

stav před restaurování.JPG

čištění styčné plochy lomu.JPG

po slepení, chybějící střepy a výštěpky.JPG

vytmelení v místě absence střepu.JPG

ucho po retuši zlatem.JPG

stav po restaurování.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin

Kudyznudy.cz - tipy na výlet
Vyletnik.cz - hrady a zámky, rozhledny, cyklotrasy a další tipy na výlety
Kam na výlet Karlovarský kraj