CZ | DE | EN

Restaurujeme

Představujeme vám umění restaurátorské práce na jednotlivých sbírkových předmětech, jež jsou výsledkem vysoce profesionální práce renomovaných konzervátorů a restaurátorů.

Váček na tabák - 1.pol. 19.století - Tk 375

Popis - váček na tabák je z jemné jelenicové kůže a ozdoben černým tiskem s figurálním motivem. Horní kraj ozdobený zoubkováním se stahuje zelenou šňůrkou. Spodní část váčku původně zakončena červeným vlněným střapečkem

délka váčku 19 cm, průměr horního otvoru 33 cm

Popis vyobrazení - výjevy z německého života na venkově, pod každým obrázkem jsou německy psané verše s texty lidových písní:

  1. Objímající se dívka s mladíkem v lidovém oděvu
  2. Tančící dvojice v lidovém oděvu
  3. Muž v hostinci rozmlouvající s hostinským

Stav před restaurováním: jelenice silně zašpiněna, místy byly rezavé skvrny, celý tvar váčku zdeformován díky tuhosti jelenicové usně.

Postup restaurátorského zásahu: před vlastním čištěním byla provedena zkouška stálobarevnosti tisku. Jelenice byla následně měkčena a odborně vyčištěna. Nakonec byl váček napařen a vytvarován do žádaného tvaru. Chybějící červený střapec nebyl po dohodě s restaurátorkou ničím nahrazen.

Restaurátorský zásah provedla Helena Kastlová v roce 2012, restaurování bylo uskutečněno za finanční podpory Ministerstva kultury ČR z prostředků ISO - ochrana movitého kulturního majetku. Odborným restaurátorským zásahem došlo k oživení ozdobného potisku, dosažen byl opět tvar, který dlouhodobým nevhodným složením byl deformován.

 

 

obr. 1 váček na tabák po restaurování.jpg

obr. 2 stav před restaurováním, rezavé skvrny.JPG

obr. 3 stav po restaurování, vyčištění skvrn.JPG

obr. 4 stav před restaurování, deformace tvaru.JPG

obr. 5 stav po restaurování, vytvarování usně.JPG

obr. 6 stav před restaurování, ztvrdnutí usně.JPG

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin

Kudyznudy.cz - tipy na výlet
Vyletnik.cz - hrady a zámky, rozhledny, cyklotrasy a další tipy na výlety
Kam na výlet Karlovarský kraj