CZ | DE | EN

Restaurujeme

Představujeme vám umění restaurátorské práce na jednotlivých sbírkových předmětech, jež jsou výsledkem vysoce profesionální práce renomovaných konzervátorů a restaurátorů.

Terina - konec 19.stol. - B 949

Terina bohatě zdobená podglazurní malbou

šířka 45 cm, výška 25 cm, bez víka

ruční malba bez signatury

produkce porcelánky Březová u Karlových Varů

Ručně malovaná terina s přírodním výjevem měla poškozené dno - 2 střepy a 1 chybějící, v minulosti již slepovaná, spoje zašpiněny a bez kontaktní pevnosti, v některých místech absence barvy a zlata, v jednom místě spoj neodborně podchycen páskou.

Po umytí předmětu byly původní spoje rozlepeny, vyběleny praskliny, spáry a styčné plochy lomů střepů s následným oplachem a vysušením. Potom byly odborně vlepeny zachovalé střepy a vytmeleno místo chybějícího střepu přímo na terině s tvarovou retuší, po té provedena rekonstrukce výlomku dna speciálním tmelem v podkladové barevnosti střepu. Po provedeném vybroušení zatmelených míst došlo k závěrečnému opracování a vyleštění opracovaných částí před vlastní barevnou retuší motivů a domalování zlaté linky na dně teriny. Finální konzervace retušovaných ploch zajišťuje prodloužení životnosti restaurovaného předmětu.

S výsledkem restaurátorského zásahu jsme spokojeni, byl proveden v roce 2007 Ing.arch.Václavem Němcem DiS.

Restaurování bylo provedeno z prostředků ISO, ochrana movitého kulturního dědictví, Ministerstva kultury ČR.

Sbírkový soubor porcelánu z Březové

V r.1994 získalo karlovarské muzeum sbírku porcelánu, která čítá zhruba 6500 předmětů dokumentujících výrobu porcelánky v Březové od 70.let 19.století do období mezi dvěma světovými válkami. Jedná se o vyjímečnou, i když ne zcela ucelenou kolekci, která byla vytvářena již od konce 19.století a sloužila jako vzorkovna historické i soudobé produkce. Soubor porcelánu byl převeden do sbírek karlovarského muzea v souvislosti s privatizací porcelánky a stal se východiskem  pro studium úrovně uměleckořemeslného zpracování porcelánu tohoto období. Zdroj: Lenka Merglová Pánková, IX.sborník, r.2003)

obr.1 stav po restaurování.JPG

obr.2 stav před restaurováním.JPG

obr.3 stav před restautováním, dno.JPG

obr.4 čištění střepu.JPG

obr.5 tmelení lepených ploch.JPG

obr.6 retuše a vyleštění.JPG

obr.7 lepený střep před retuší.JPG

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin

Kudyznudy.cz - tipy na výlet
Vyletnik.cz - hrady a zámky, rozhledny, cyklotrasy a další tipy na výlety
Kam na výlet Karlovarský kraj