CZ | DE | EN

Restaurujeme

Představujeme vám umění restaurátorské práce na jednotlivých sbírkových předmětech, jež jsou výsledkem vysoce profesionální práce renomovaných konzervátorů a restaurátorů.

Střelecký terč z Nejdku - z roku 1863 - Mt 126

Střelecký terč s vyobrazením nejdecké věže neznámeho autora z roku 1863 o rozměrech 54 x 56,8 cm, malba na dřevě s textem: „1863. Vom Vereinsschiessen in Neudek auf der Nebenscheibe 300 W. E. den 1. Preis erhielt Fried. Haas 2 Vereinsthaler nebst Figur und Fahne. 1863.

Stav před restaurováním: Terč Mt 126 s vyobrazenou nejdeckou věží byl značně poškozen. Původní modrá temperová barva na přední straně byla zvrásněná a na mnoha místech byla uvolněná a odpadlá. Ve vodorovných liniích kopírujících seschnutí dřeva se nacházely otvory po střelách. Malba v okolí otvorů byla také uvolněná. Stav terče byl havarijní, při manipulaci s ním barva odpadávala. Na terči se nalézala povrchová špína a lak byl zažloutlý. Dřevo na zadní straně bylo křehké a samotná deska byla seschlá. Dřevo při okrajích bylo místy vylámané.

Postup restaurování: Práce při restaurování terče Mt 126 byly provedeny v intencích restaurátorského záměru. Nejdříve došlo k fixáži uvolněné malby želatinovou vodou. Potom došlo k ochrannému přelepu malby. Petrifikace zadní strany, tedy zpevnění dřeva, došlo pomocí roztoku pryskyřice Solakryl. Dřevěnými výplněmi byly doplněny vylomené části po obvodu desky. Po sondáži byla odstraněna povrchová špína a nánosy starých laků z malby. Po očištění malby byla posílena přilnavost malby k dřevěné podložce. Odpadlá místa v malbě byla vytmelena kromě otvorů po střelbě. Tmely pak byly začištěny a podlakovány. Poškozená místa musela být retušována. Částečně porušený text a datace byly znovu rekonstruovány. Na závěr restaurování byla malba konzervována nátěrem přípravku Regalrex.

 

Sbírkový předmět restauroval akademický malíř a restaurátor Mgr. Pavel Blattný. Terč byl restaurován z vlastních finančních prostředků v roce 2018 bez grantové podpory.

Stav terče před restaurováním.jpg

Terč Mt 126 před ukončením restarurování.jpg

Stav terč v průběhu restaurování.jpg

Petrifikace - zpevnění zadní strany terče.jpg

Zadní strana terče po restaurování.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin

Kudyznudy.cz - tipy na výlet
Vyletnik.cz - hrady a zámky, rozhledny, cyklotrasy a další tipy na výlety
Kam na výlet Karlovarský kraj