CZ | DE | EN

Restaurujeme

Představujeme vám umění restaurátorské práce na jednotlivých sbírkových předmětech, jež jsou výsledkem vysoce profesionální práce renomovaných konzervátorů a restaurátorů.

Střelecký terč Lützow - z roku 1868 - Mt 98

Střelecký terč s vyobrazením vily barona Augusta Friedricha Uliricha von Lützow, kterou si šlechtic nechal vybudovat v Karlových Varech v 1853 až 1854, má rozměry 77 x 78 cm. Na terči se také nachází text v německém jazyce: Bestschiessen den 13. u. 14. September 1868 welches zu Ehren des edlen Gönner Carlsbad des Herren Baron von Lützow gegeben wurde. Ehrenscheibe. 1 Preis 3 Dukaten erhielt Herr Jo. Lössl. 2 Preis 2 Dukaten erhielt Herr Julius Sebert.“

Stav před restaurováním: Na přední straně terče temperová malba zvrásněná a uvolněná podél horizontálních prasklin, na mnoha místech barva odpadávající, v okolí otvorů po střelách malba uvolněná. Silná povrchová špína a nesourodý zažloutlý lak zkreslující původní barevnost. Zploštila se tím i prostorová hloubka malby u terénu a vegetace dole a po stranách budovy. Stav terče neuspokojivý. Na zadní straně terč spojen dvěma svlaky, které i přes jejich olámání byly stále funkční. Dřevo při okrajích bylo poškozené a místy vylámané.

Postup restaurování: Uvolněná malba v okolí průstřelu zafixována a opatřena ochranným přelepem. Zadní strana petrifikována speciálním roztokem. Doplněno vylomené dřevo při horním okraji terče. Po sondáži malby odstraněna povrchová špína, nánosy starých laků a přemaleb, následně se posílila přilnavost malby k dřevěné podložce. Odpadlá místa v malbě kromě otvorů po střelách vytmelena. Tmely a podlakování začistěny. Poškozená se místa vyretušována. Na závěr se malba konzervovala speciálním nátěrem.

Sbírkový předmět estauroval v roce 2018 akademický malíř a restaurátor Mgr. Pavel Blattný. Restaurování terče bylo financováno z vlastních prostředků bez grantové podpory.

01-Terč před restaurováním.jpg

02-Stav terče před restaurováním - detail.jpg

03-Kontrola zbytků přemaleb z minulé opravy za nasvětlení ultra-fialovou....jpg

04-Průběh čištění malby terče.jpg

05-Terč po restaurování.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin

Kudyznudy.cz - tipy na výlet
Vyletnik.cz - hrady a zámky, rozhledny, cyklotrasy a další tipy na výlety
Kam na výlet Karlovarský kraj