CZ | DE | EN

Restaurujeme

Představujeme vám umění restaurátorské práce na jednotlivých sbírkových předmětech, jež jsou výsledkem vysoce profesionální práce renomovaných konzervátorů a restaurátorů.

Socha horníka - polovina 18. století - Up 6

Horník s tašvicí (brašna na opasku)  u pasu jako světlonoš, dřevořezba s polychromií, polovina 18. století, výška 162 cm, základna 31 x 34 cm

Stav před restaurováním:

Havarijní polychromie celoplošně přemalovaná výrazně žlutým lakem. Dřevořezba zasažena množstvím drobných defektů. Výrazná krakeláž na zadní straně, holeni, zlacení čepce, na bílé roušce a na dalších místech. Silně střechovitě zdvižená krakeláž uvolněna s hrozbou odpadnutí.

Restaurátorský zásah:

Průzkum materielního stavu pomocí UV luminiscence a sondáž prokázaly rozsáhlé přemalby. Provedeno upevnění uvolněné vrstvy polychromie, petrifikace trhlin pomocí směsi pryskyřice s voskem a odstranění nepůvodních přemaleb a laků. Původní zlacení lemů ve fragmentech ponecháno stejně jako druhotné bronzování, očištěno od starých laků. Po vytmelení defektů, zacelení trhliny na pravém prstu byla provedena reversibilní retuš restaurátorskými barvami.

Restaurátorský zásah provedla v roce 2017 Mgr. Dagmar Hamsíková, restarování bylo financováno z vlastních provozních prostředků muzea.

Restaurovaný předmět je vystaven ve stálé expozici v Muzeu v Jáchymově.

detail po restaurovani.jpg

detail se sondou v obliceji.jpg

stav pred restaurovanim detail.jpg

detail se sondou.jpg

detail defektu.jpg

bílá rouška hlava.jpg

celek po restaurovaní.jpg

celek pred restaurovanim.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin

Kudyznudy.cz - tipy na výlet
Vyletnik.cz - hrady a zámky, rozhledny, cyklotrasy a další tipy na výlety
Kam na výlet Karlovarský kraj