CZ | DE | EN

Restaurujeme

Představujeme vám umění restaurátorské práce na jednotlivých sbírkových předmětech, jež jsou výsledkem vysoce profesionální práce renomovaných konzervátorů a restaurátorů.

Šavle rakouská - vzor 1877 - Mc 71

Popis zbraně Mc 71 – Šavle rakouská, jezdecká, dělostřelecká, lehký, vzor 1877:

Čepel je lehce zahnutá a jednosečná s oboustranným žlábkováním. Celková délka čepele činí 77 centimetrů a její šíře je 3,1 centimetrů. Značky na čepeli nejsou kompletní, zřejmě byly odstraněny předešlou opravou. Na vnější straně čepele se dochoval nápis JUNG, pod ním WIEN a značka W-n – rakouská orlice a číslo 14. Na vnitřní straně čepele je šavle značena L H (mezi písmeny bylo zřejmě ještě jedno písmeno nebo značka, ale dnes je nečitelné/á). Dále jsou tam vyraženy číslice 74 a 44. Dřevěná rukojeť je potažena rybí kůží. Koš je jednoduchý obloukovitý, zakončený je volutou a v zádní části se nachází jeden výřez pro zápěstník. Celková délka šavle je 91 centimetrů, její hmotnost činí 0,90 kilogramů a s pochvou je její celková váha 1,5 kilogramu. Pochva je celá kovová, má dvě objímky s poutkem a pevný závěsný kroužek.

Stav před konzervací:

Povrch pochvy byl značně zrezivělý a zašpiněný, rez a nečistoty se vyskytovaly i uvnitř pochvy. Rez byla také na rukojeti a koši šavle. Na čepeli zbraně se rez vyskytovala jen částečně a bylo na ní patrné, že již byla v minulosti ošetřena. Rukojeť byla rovněž špinavá a na několika místech odřená.

Postup konzervace:

Rez z pochvy a čepele byla odstraněna za pomocí přípravku DEOX GEL, TEMPO, AURON. Kvůli ochraně byl na kovové části použit přípravek COREX MB. Rybí kůže na rukojeti byla lehce omyta mýdlem a napuštěna přípravkem COREX PP.

Výsledek konzervace:

Zbraň byla celkově očištěna. Odstraněním rzi se zamezilo jejímu dalšímu rozšíření. Šavle je nyní zakonzervována na delší čas a k její další ochraně postačí jednoduchá údržba pomocí konzervačních přípravků. Šavli lze nyní použít k výstavním účelům.

Konzervaci v r. 2019 provedla: Eva Soukupová

Použitá literatura:

Šach, J. – Moudrý, P:: Chladné zbraně, období habsburské monarchie 1526 – 1918, AVENTINUM, Praha 2009, ISBN 978-80-7442-000-9

Wagner, E.: Zbraně sečné a bodné, AVENTINUM, Praha 2004, ISBN 80-86858-03-0

01-Mc 71 - Rakousko-uherská šavle - před konzervací-I.JPG

02-Mc 71 - Rakousko-uherská šavle - před konzervací-II.JPG

03-Mc 71 - Rakousko-uherská šavle - po konzervaci.JPG

04-Mc 71 - Rakousko-uherská šavle - po konzervaci-II.JPG

05-Mc 71 - Rakousko-uherská šavle - po konzervací-III.JPG

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin

Kudyznudy.cz - tipy na výlet
Vyletnik.cz - hrady a zámky, rozhledny, cyklotrasy a další tipy na výlety
Kam na výlet Karlovarský kraj