CZ | DE | EN

Restaurujeme

Představujeme vám umění restaurátorské práce na jednotlivých sbírkových předmětech, jež jsou výsledkem vysoce profesionální práce renomovaných konzervátorů a restaurátorů.

Prapor z roku 1910 - bez katalog.č.

Pamětní prapor střeleckého spolku "Burhau 1797 - 1910" (pozn. Burhau / Bochov) z hedvábného rypsu žluté barvy o rozměrech 147 x  177 cm, ve středu lícové strany vyšita císařská orlice s řádem Zlatého rouna, rubní strana má ve středu výšivku erbu města Burhau / Bochov. Po třech stranách obvod praporu jsou aplikace ve tvaru černo - žlutých trojúhelníků, čtvrtá strana je mosaznými nýty připevněná ke dřevěné žerdi. V okolí plochy praporu jsou četné výšivky z leonského přediva zlaté barvy.

Stav před restaurováním: Hedvábný ryps silně vysušen depozity prachu, v ploše četná rozrušení ve směru osnovy a útku, barva v ohybech značně vybledlá, výšivka z leonského přediva značně zoxidovaná, ve středu plochy prapor proříznut v délce cca 5 cm. Stočením praporce kolem žerdi došlo k lokálnímu rozrušení rypsu, hedvábí silně lámavé, zteřelé, místy ve fragmentálním stavu. Nešetrným uložením došlo k překlesání hedvábných vláken, místy k trvalé degradaci vlákna. Celkově byl prapor v havarijním stavu.

Postup restaurování: Prapor byl odborně demontován ze žerdi, byla oddělena lícová strana od rubové, přes uhelonovou síť bylo provedeno jemné tamponováním byl prapor "vyprán" ve specielním roztoku, následně propláchnut v destilované vodě. Po usušení byl kvůli sjednocení barevnosti vybledlého hedvábí původní taft celoplošně podložen kolorovaným hedvábím. Následovala tzv. sendvičová skeletáž rozrušených míst hedvábnou krepelínou kladeným stehem, díky němuž nedojde k vyprašování a odlamování křehkého hedvábného taftu.  Nakonec byl prapor zkompletován do původního stavu. Žerď zůstala demontována, bude tak možné horizontální uložení restaurovaného praporu bez zátěže, rovněž bude prapor ochráněn před přímým slunečním zářením. Na závěr byl prapor napařen, šetrně vyžehlen a vytvarován. Žerď byla vyčištěna, konzervována, uložena zvlášť.

Tímto odborným restaurátorským zásahem došlo k záchraně havarijního stavu textilní sbírky z přelomu 19.století. Restaurování provedla Helena Kastlová. Prapor byl restaurován z vlastních finančních prostředků v roce 2017 bez grantové podpory.

obr. 1 stav po restaurování, lícní strana.JPG

obr. 2 stav před restaurováním, lícní strana.jpg

obr. 3 stav po restaurování, středová část rubní strany.JPG

obr. 4 stav před restaurováním, rubní strana.jpg

obr. 5 stav po restaurování, sketetáž okraje.JPG

obr. 6 zoxidovaná výšivka z leonského přediva.jpg

obr. 7 prořízlý otvor lícní strana.jpg

obr. 8 skeletáž proříznutého otvoru rubní strana.JPG

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin

Kudyznudy.cz - tipy na výlet
Vyletnik.cz - hrady a zámky, rozhledny, cyklotrasy a další tipy na výlety
Kam na výlet Karlovarský kraj