CZ | DE | EN

Restaurujeme

Představujeme vám umění restaurátorské práce na jednotlivých sbírkových předmětech, jež jsou výsledkem vysoce profesionální práce renomovaných konzervátorů a restaurátorů.

Prapor z roku 1844 – Tk 323

Pamětní praporec střeleckého spolku z velmi jemného hedvábí původně červené barvy o rozměrech 85 x 40 cm, po obvodu lemován 2 cm širokou krajkou z leonského přediva, původně připevněný 7 mosaznými hřeby k dřevěné žerdi 197 cm dlouhé.

Prapor je velmi cenným dokumentem činnosti střeleckého spolku v 19.století v Karlových Varech. Dominantní nápis ve středu praporce: Andenken an das Unterhaltungs – Schiessen in Carlsbad im Jahre 1844

Stav před restaurováním: Materiál praporce – hedvábí bylo ve vážném havarijním stavu vykazující nevratnou degradaci vlákna. Dochované fragmeny látky  byly zteřelé, lámavé, rozrušené ve směru osnovy i útku. Praporec byl celkově velmi zašpiněn, krajka v obvodu praporce silně zoxidována.

Postup restaurování: Prapor byl sejmut ze žerdi a  následně byla odborně sejmuta krajka, která byla vyčištěna. Vzhedem ke stavu praporce byla zvolena metoda zajištění praporu fixací tj.nažehlením na hedvábný podklad kolorovaný na původní odstín švýcarským adhezivem pomocí nízkotlakého nažehlovacího stolu a následné provedení korekce v umístění jednotlivých hedvábných fragmentů. Tato metoda se užívá u zvlášť degradovaných textilií. Následně byla vyčištěná krajka z leonského přediva formátována zpět na obvod praporu. Žerď byla vyčištěna, konzervována, k praporci však již nebyla montována.

Tímto odborným restaurátorským zásahem došlo k záchraně fragmentárního stavu textilní sbírky z poloviny 19.století. Restaurování provedla Helena Kastlová a Martin Dvořák. Prapor byl restaurován z prostředků ISO, ochrana movitého kulturního dědictví, Ministerstva kultury ČR.

Celkový pohled - stav před restaurováním.jpg

Celkový pohled - stav po restaurování.jpg

Detail nápisu - stav před restaurováním.jpg

Detail nápisu - stav po restaurování.jpg

Detail okraje - stav před restaurováním.jpg

Detail okraje - stav po restaurování.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin

Kudyznudy.cz - tipy na výlet
Vyletnik.cz - hrady a zámky, rozhledny, cyklotrasy a další tipy na výlety
Kam na výlet Karlovarský kraj