CZ | DE | EN

Restaurujeme

Představujeme vám umění restaurátorské práce na jednotlivých sbírkových předmětech, jež jsou výsledkem vysoce profesionální práce renomovaných konzervátorů a restaurátorů.

Portréty rodiny Hesslerů z Horní Blatné - Uo 908, Uo 909

Uo 908 Portrét těžařské rodiny Hesslerů z roku 1745, olejomalba na plátně, rozměry 84 x 118 cm, autor: Elias Dollhopf

Stav před restaurováním: Malba byla v minulosti očištěna, podlepena novým plátnem pomocí vosko-pryskyřičné směsi a byla vypnuta na nový klínový napínací rám. Adheze malby k plátnu i adheze obou pláten je dostačující. Vypnutí plátna ale není dobré, plátno je vybouleno a zvlněno. Malba je místy po obvodu uvolněná. Také se zde nacházejí drobná odpadlá místa a místní oděrky v malbě. Malbu pokrývá zoxidovaný slepý lak, který činí malbu špatně čitelnou, ve tmavých partiích postrádá malba modelaci a prostorovou hloubku.

V průběhu restaurátorských prací bylo provedeno zpevnění uvolněné malby a vytmelení odpadlých míst po obvodu. Zoxidovaný lak byl zregenerován povrchovým ztenčením a následným přelakováním damarovým lakem s malou příměsí běleného vosku. Drobné defekty v malbě byly vyretušovány vrstvenou lazurní retuší. Vyklínováním byla docílena eliminace vyboulených míst v plátně do únosné míry.

Uo 909 Portrét těžařské rodiny Hesslerů z roku 1740, olejomalba na plátně, rozměry: 91,5 x 77 cm, autor: Elias Dollhopf

Stav před restaurováním: Malba byla v minulosti očištěna, vytmelena a vyretušována, plátno bylo podlepené novým plátnem pomocí vosko-pryskyřičného lepu. Obraz byl vypnut na nový klínový napínací rám – vypnutí je dostačující, adheze malby k plátnu a adheze obou pláten je dobrá. Po obvodu se nacházejí drobná odpadlá místa. Vpravo dole je silně přemalované místo nad peněženkou s rozsypanými mincemi. Druhotný zoxidovaný slepý lak činí malbu ve tmavých partiích těžko čitelnou, bez prostorové hloubky.

V průběhu restaurování byla zpevněna uvolněná malba po obvodu a odpadlá místa byla vytmelena. Přemalba v pravém dolním rohu byla sejmuta a zoxidovaný lak ztenčen. Dále proběhla retuš defektů a regenerace laku nátěrem damarového laku s malou příměsí běleného vosku.

Restaurátorský zásah na obou plátnech provedl v únoru a březnu 2018 akad. malíř – restaurátor Mgr. Pavel Blattný.

Víte, že..?

Autorem obou portrétů je malíř Elias Dollhopf (1703–1773). Narodil se v Tachově, později působil v Horním Slavkově, kde se stal dokonce purkmistrem. Jeho osobnost je spjata s oblastí západních Čech a zejména s pracemi pro řád křižovníků s červenou hvězdou a pro premonstrátský klášter v Teplé. Mezi jeho nejslavnější díla patří fresková výzdoba kostela Zvěstování Panny Marie v klášteře premonstrátů v Teplé a v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Chlumu Sv. Maří.

Na obou obrazech jsou vypodobněni Johann Franz Hessler (1693–1770) (na starším obraze pravděpodobně s bílou čapkou, na novějším v paruce) a jeho žena Maria Barbara (1695–1747) rozená Putz. Kdo jsou další zobrazení muži, není jasné. V první polovině 18. století se opět zvýšila těžba cínu v Krušnohoří a rodina Hesslerů díky tomu patřila v Horní Blatné k nejbohatším. Portréty od sebe dělí pět let a je na nich patrný i postup na společenském žebříčku, kterého rodina dosáhla.

Obr. 1 Uo 908 před restaurováním.jpg

Obr. 2 Uo 908 po restaurování.JPG

Obr. 3 Uo 909 stav před restaurováním.jpg

Obr. 4 Uo 909 detail stavu před restaurováním, zoxidovaný slepý lak a drobné defekty.jpg

Obr. 5 Uo 909 stav po sejmutí přemalby.JPG

Obr. 6 Uo 909 po restaurování.JPG

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin

Kudyznudy.cz - tipy na výlet
Vyletnik.cz - hrady a zámky, rozhledny, cyklotrasy a další tipy na výlety
Kam na výlet Karlovarský kraj