CZ | DE | EN

Restaurujeme

Představujeme vám umění restaurátorské práce na jednotlivých sbírkových předmětech, jež jsou výsledkem vysoce profesionální práce renomovaných konzervátorů a restaurátorů.

Portrét ženy - 1.pol. 19.stol. - Uo 599

Olejomalba na plátně, rozměry 43,5 x 36 cm (bez rámu)

Autor: nesignováno, pravděpodobně Anton Graff

Podobizna mladé ženy pravděpodobně Ulriky von Lewetzow, třičtvrteční profil s vysokým účesem, oděna v tmavé šaty a červený přehoz. Poz.: V minulosti panoval názor, že jde o podobiznu Ulriky, Goethovy poslední lásky. Srovnáním této podobizny s jinými portréty však tento názor vyvrací.

Stav: olejomalba byla na polychromní vrstvě velmi znečištěna, obrazové plátno bylo značně povoleno, čímž docházelo k otisku napínacího rámu do obrazu. Plátěná podložka byla značně zteřelá a barevná vrstva na ní byla místy uvolněna. Napínací rám byl značně poškozen.

Postup restaurátorského zásahu: po odborném zajištění uvolněné polychromie a po zpevnění barevné vrstvy bylo plátno sejmuto z napínacího rámu. Po očištění a napuštění rubu plátna následovala rentoaláž, čímž došlo ke konzervaci a vyrovnání barevné a podkladové vrstvy. Povrchové nečistoty na malbě se následně chemicky sejmuly. Po odstranění starých laků byla obrazová plocha prožehlena přes silikonový papír. Po té bylo plátno napnuto zpět na opravený napínací rám. Lokální defekty v ploše obrazu byly odborně vytmeleny, na závěr se provedla povrchová úprava v celé ploše plátna. Rozklížené části rámu byly slepeny, povrch petrifikován, defekty truhlářsky vyspraveny a následně barevně zceleny retušemi. Napínací rám byl opatřen vhodnou profilací.

Odborným restaurátorským zásahem došlo k eliminaci pokračující deformace plátna způsobeným deformací napínacího rámu. Obraz byl restaurován z prostředků ISO, ochrana movitého kulturního dědictví, Ministerstvo kultury ČR. Odborný zásah provedl v r. 2011 akad.mal. Václav Potůček.

Kdo byla Ulrika von Lewetzow?

Baronka Ulrika Sofia von Levetzow (1804-1899) proslula jako poslední veliká láska J.W.Goetha. Jednalo se o platonický vztah, který se odehrával v Mariánských Lázních při Goethově tamních lázeňských pobytech v letech 1821-1823. Roku 1823 básník Ulriku oficiálně požádal o ruku. Věkový rozdíl mezi JWG a Ulrikou činil 55 let. Goethovi bylo v roce 1823 74 roků, Ulrice pouhých 19. Goethe se do Ulriky hluboce zamiloval, ona si velkého básníka velmi vážila, nicméně o milostném vzplanutí nemůže být řeč. Nabídka k sňatku byla rodinou Levetzow přijata s rozpaky a po několika dnech rozmýšlení byla nakonec při krátké návštěvě Karlových Varů velice zdvořile odmítnuta. Odmítnutí Goetha hluboce ranilo. Dne 5. září 1823 odcestoval z Karlových Varů domů do Výmaru a již nikdy se do Čech nevrátil. Již cestou do Výmaru započal v dostavníku psát svou patrně nejkrásnější milostnou báseň, jež se nazývá Elegie či také Mariánskolázeňská elegie.

Baronka Ulrika si s Goethem až do jeho smrti dopisovala. Nikdy se neprovdala. Zemřela na svém zámku v severočeských Třebívlicích ve věku 95 let. Její osobnost vstoupila do literárních dějin. Zájemci o pozoruhodný život baronky von Levetzow najdou poučení v muzejní expozici na zámku v  Třebívlicích.

stav po restaurování.jpg

stav před restaurováním.jpg

detail, čištění povrchu.jpg

lokální defekty.jpg

průběh prací.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin

Kudyznudy.cz - tipy na výlet
Vyletnik.cz - hrady a zámky, rozhledny, cyklotrasy a další tipy na výlety
Kam na výlet Karlovarský kraj