CZ | DE | EN

Restaurujeme

Představujeme vám umění restaurátorské práce na jednotlivých sbírkových předmětech, jež jsou výsledkem vysoce profesionální práce renomovaných konzervátorů a restaurátorů.

Portrét Ch.Stöhr - konec 18.stol. - Uo 570

Olejomalba na plátně s polychromií, rozměry 100 x 60cm

Autor: nesignováno, pravděpodobně Josef Kramolín

stav - plátno uvolněním na rámu silně deformováno, v ploše obrazu hrubé mechanické defekty, které byly částečně neuměle retušovány, citelné poškození polychromie

Obraz byl sejmut z napínacího rámu, po očištění plátna z rubu byly provedeny průzkumy polychromní vrstvy. Po odstranění polychromních nečistot byl obraz zpět napnut na rám. Následovalo tmelení defektů a retuše v barevné ploše obrazu. Retuše byly provedeny kvalitními práškovými pigmenty.

S výsledkem restaurátorského zásahu jsme spokojeni. Práci provedl akad.malíř Václav Potůček roce 2009. Odborným restaurátorským zásahem došlo k zásadní eliminaci pokračující destrukce plátna. Konečný výsledek odpovídá významu sbírkového předmětu.

Obraz byl restaurován z prostředků ISO, ochrana movitého kulturního dědictví, Ministerstvo kultury ČR.

Kdo byl   Christoph Stöhr ?

Cisterciácký duchovní narozený v K.Varech v roce 1751, působil v kláštěru Plasy. Jeho bratrem byl karlovarský kněz  August Leopold Stöhr, který napsal první velkou historickou monografii o Karlových Varech, právem byl nazýván prvním historiografem K.Varů.

stav po restaurování, ořez.jpg

stav po restaurování, detail klášter Plasy.jpg

sondy povrchových nečisto, detail 1.jpg

sondy povrchových nečistot, detail 2.jpg

stav před restaurováním.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin

Kudyznudy.cz - tipy na výlet
Vyletnik.cz - hrady a zámky, rozhledny, cyklotrasy a další tipy na výlety
Kam na výlet Karlovarský kraj