CZ | DE | EN

Restaurujeme

Představujeme vám umění restaurátorské práce na jednotlivých sbírkových předmětech, jež jsou výsledkem vysoce profesionální práce renomovaných konzervátorů a restaurátorů.

Plastika, sv.Prokop - konec 18.stol. - Up372

dřevěná plastika s polychromií, výška 155 cm

autor: neznámý (W.P.Lorenz ?)

Jáchymov

Postava stojícího biskupa - patrona horníků, u jeho nohou netvor-čertodrak, levá ruka držela kopí, kterým byl netvor zabíjen, kopí chybí, dobrá výtvarná úroveň.

Stav - plastika ošetřena ozářením proti červotoči, polychromie silně poškozena, četné prvky ulámané, množství mechanických poškození, dolní část v rozkladu působením červotoče.

Před vlastním restaurátorským zásahem proběhl labolatorní průzkum, stratigrafická sondáž polychromních přemaleb , následovalo zpevnění dřeva poškozeného červotočem a zpevnění uvolněné polychromie. Po zbavení nečistot, zpevnění spojů a vyšpánování trhlin byly provedeny plastické dořezby chybějících částí (prsty, ucha ďábla a kopí),  následovalo tmelení defektů, barevné scelení a ošetření ochrannou lakovou vrstvou.

Výsledek restaurátorského zásahu je vynikající. Původní rovina soklu byla jen z 30%, sokl byl obnoven, aby byla zajištěna stabilita sochy. Petrifikace injektáží zajistila úplné zbavení postupující destrukce červotočem. Četné dořezby chybějících částí,  jejich vytmelení a retuše byly provedeny na vysoké odborné úrovni. Restaurátorský zásah provedl v roce 2007-2008 akad.mal. Pavel Blattný.

Plastika byla restaurována z prostředků ISO, ochrana movitého kulturního dědictví, Ministerstva kultury ČR.

Kdo byl sv.Prokop?

Socha stávala u cáchovny nejstaršího jáchymovského dolu Svornost. Horníci se ke sv.Prokopovi modlili před sfáráním a vyprošovali si u něj ochranu a dobrý výnos těžby.

Dnes je restaurovaná plastika vystavena ve stálé expozici Královské mincovny v Jáchymově.

 

sv. Prokop po restaurování.jpg

před zásahem.JPG

ruka-před restaurováním.jpg

ruka-dořezby chybějících prstů.jpg

průběh prací.JPG

ďábel-tmelení defektů.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin

Kudyznudy.cz - tipy na výlet
Vyletnik.cz - hrady a zámky, rozhledny, cyklotrasy a další tipy na výlety
Kam na výlet Karlovarský kraj