Restaurujeme

Představujeme vám umění restaurátorské práce na jednotlivých sbírkových předmětech, jež jsou výsledkem vysoce profesionální práce renomovaných konzervátorů a restaurátorů.

Pamětní šátek - 1. pol. 19. století - Tk 488

Popis předmětu:

Pamětní šátek z jemného bavlněného batistu, s barevným tiskem - motiv hořící Moskvy 14. září 1812 za tažení Napoleona I. do Ruska. V osmi polích jsou znázorněny plánky jednotlivých fází bitvy národů u Lipska ve dnech 16. - 18. října 1813, ve čtyřech rozích jsou vyobrazeny portréty jednotlivých armád: Kutuzov – ruský, Schwarzenberg – rakouský, von Blücher- pruský a Bernadotte – švédský.

Celkový stav šátku před restaurováním byl velmi vetchý, vlákno křehké, vysušené, četná místa vykazovala fragmentární stav, na okrajích šátky byly zbytky papírové lepenky.

Restaurátorský zásah:

Nejprve byl šátek v horizontální poloze vyčištěn, zbytky lepenky odstraněny. Šátek byl následně v celé ploše podložen batistem natónovaným do stejného odstínu. Četné flotáže byly vyrovnány, fixovány a skeletovány k novému podkladu pomocí kladeného stehu. Na závěr byl šátek v celé ploše napařen a vytvarován do požadovaného tvaru.

Odborným restaurátorským zásahem došlo k oživení barevného potisku a k eliminaci postupující destrukce bavlněného vlákna. Nešetrným složením byl šátek poškozen a deformován. Odborným zásahem byl dosažen zpět původní tvar o rozměrech 98 x 98 cm. Restaurování provedla Helena Kastlová a uskutečnilo se za finanční podpory z programu ISO.

stav po restaurování.jpg

stav šátku před restaurováním.jpg

detail středu detail středu po restaurování.jpg

detail středu před restaurováním.jpg

detail po restaurování.jpg

detail před restaurováním.jpg

6   2

2017

sledujte novinky z rekonstrukce

..o dění vám přinášímě průběžné informace, otevření muzea v KVse kvapem blíží..

1   1

2017

NOVÝ ROK 2017

Všem našim příznivcům přejeme krásný nový rok a těšíme se na příští setkání s vámi na našich akcích a také v nové expozici, kterou budeme již brzy otvírat.

 

 

30   11

2016

otvírací doba v lednu

Jak budeme mít otevřeno, čtete v záložce PROBÍHAJÍCÍ.