CZ | DE | EN

Restaurujeme

Představujeme vám umění restaurátorské práce na jednotlivých sbírkových předmětech, jež jsou výsledkem vysoce profesionální práce renomovaných konzervátorů a restaurátorů.

Pamětní šátek - 1. pol. 19. století - Tk 488

Popis předmětu:

Pamětní šátek z jemného bavlněného batistu, s barevným tiskem - motiv hořící Moskvy 14. září 1812 za tažení Napoleona I. do Ruska. V osmi polích jsou znázorněny plánky jednotlivých fází bitvy národů u Lipska ve dnech 16. - 18. října 1813, ve čtyřech rozích jsou vyobrazeny portréty jednotlivých armád: Kutuzov – ruský, Schwarzenberg – rakouský, von Blücher- pruský a Bernadotte – švédský.

Celkový stav šátku před restaurováním byl velmi vetchý, vlákno křehké, vysušené, četná místa vykazovala fragmentární stav, na okrajích šátky byly zbytky papírové lepenky.

Restaurátorský zásah:

Nejprve byl šátek v horizontální poloze vyčištěn, zbytky lepenky odstraněny. Šátek byl následně v celé ploše podložen batistem natónovaným do stejného odstínu. Četné flotáže byly vyrovnány, fixovány a skeletovány k novému podkladu pomocí kladeného stehu. Na závěr byl šátek v celé ploše napařen a vytvarován do požadovaného tvaru.

Odborným restaurátorským zásahem došlo k oživení barevného potisku a k eliminaci postupující destrukce bavlněného vlákna. Nešetrným složením byl šátek poškozen a deformován. Odborným zásahem byl dosažen zpět původní tvar o rozměrech 98 x 98 cm. Restaurování provedla Helena Kastlová a uskutečnilo se za finanční podpory z programu ISO.

stav po restaurování.jpg

stav šátku před restaurováním.jpg

detail středu detail středu po restaurování.jpg

detail středu před restaurováním.jpg

detail po restaurování.jpg

detail před restaurováním.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin

Kudyznudy.cz - tipy na výlet
Vyletnik.cz - hrady a zámky, rozhledny, cyklotrasy a další tipy na výlety
Kam na výlet Karlovarský kraj