CZ | DE | EN

Restaurujeme

Představujeme vám umění restaurátorské práce na jednotlivých sbírkových předmětech, jež jsou výsledkem vysoce profesionální práce renomovaných konzervátorů a restaurátorů.

Lustr lidový - z r.1922 - F 203

Lidový lustr vyřezávaný s polychromií, rozměry 56 x 87 x 87 cm, půdorys ve tvaru 8-hranu, v každém poli znázorněny figurky detailně vymalované, představující svatební průvod, ve dvou protilehlých polích vyřezán monogram RW a rok 1922.

Stav před restaurováním: všechny části lustru značně znečištěny, lamelové rámy spojů uvolněné, polychromie v místech defektů odpojená, ve dvou polích postavičky zcela chybí, v dalších dvou částečně, na jednom ze závěsů chybí dřevěné koule, elektroinstalace nevyhovující.

Průběh restaurování: po očištění předmětu provedeny zkoušky rozpustnosti polychromie pro určení druhu barev. Následně provedena odborná fixáž uvolněné polychromie, demontáž závěsů a zastaralé elektroinstalace. Provedena dořezba chybějících figurek v identickém tvaru postav v ostatních polích, avšak bez detailního vymalování, všechny dořezby pojednány v monochromní barvě rámu - přiznání dodatečného doplnění postaviček. Dále byly doplněny chybějící dřevěné koule závěsu lustru. Následně provedeno celkové tmelení defektů polychromie a jejich odborné retuše a fixaž. Závěrem následovala montáž a kompletace elektroinstalace tak, aby byl lustr plně funkční.

Čistící, řezbářské a elektroinstalační práce provedl Jan Potklan, polychromiii a domalby provedl Karel Švuger. Předmět byl restaurován z rozpočtu muzea v roce 2005. V současné době je lustr instalován v krušnohorské světnici stálé expozice Královské mincovny v Jáchymově.

obr.1 po restaurování.jpg

obr.2 před restaurováním.jpg

obr.3 pole s povozem.jpg

obr.4 pole ženy.jpg

obr.5 dořezba ženy.jpg

obr.6 pole muži.jpg

obr.7 dořezba mužů.jpg

obr.8 dořezba muzikanti.jpg

obr.9 dořezba muzikantu.jpg

obr.10 dořezba erb.jpg

obr.11 osazení erbu.jpg

obr.12 po restaurování.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin

Kudyznudy.cz - tipy na výlet
Vyletnik.cz - hrady a zámky, rozhledny, cyklotrasy a další tipy na výlety
Kam na výlet Karlovarský kraj