CZ | DE | EN

Restaurujeme

Představujeme vám umění restaurátorské práce na jednotlivých sbírkových předmětech, jež jsou výsledkem vysoce profesionální práce renomovaných konzervátorů a restaurátorů.

Hodiny - 2.polovina 18.století - Ch 16

Popis předmětu: Stolní hodiny - stroj s vřetenovým krokem na 3 péra, bicí na dva bronzové zvonky, nesignováno, průměr ciferníku 245 mm, výška hodin 505 mm a šířka 370 mm, dominantní reliéf nad ciferníkem - socha Jana Nepomuckého na mostě, po němž jdou tři chodci a voják s kopím, kolem stylizovaná mračna

Stav před restaurováním: Stroj s vřetenovým krokem znehodnocen rozsáhlými změnami - nepůvodní části: paletový hřídel s můstkem uchycení, ručičky a podkladový plech ciferníku, zvonky včetně jednoho držáku, smaltovaný ciferník vč.celého soukolí kalendáře.

Postup restaurování: Schránka byla zbavena všech mosazných ozdob a černé povrchové úpravy, funkčnost strojku nebyla obnovena, byl pouze vyčištěn a zbaven nepůvodních zvonků. Restaurátorský zásah se zaměřil na rehabilitaci schránky. Dřevěné části byly obnoveny, zadní dvířka byla opravena a doplněny mosazné ozdoby. Nepůvodní železný, černě natřený podkladový plech ciferníku byl nahrazen plechem mosazným. Mosazná reliéfní ozdoba ciferníkové desky s Janem Nepomuckým a rohové ozdoby byly vyčištěny a přeleštěny. Smalt vlastního ciferníku byl vyretušován. Byly doplněny ručičky odpovídajícím typem. Ozdobná lišta lemující ciferníkovou desku byla přezlacena plátkovým zlatem.

Odborný restaurátorská zásah byl financován z rozpočtu muzea v roce 1994 Restaurátorskými ateliéry Praha.

stav po restaurování.jpg

stav před restarováním.jpg

zadní část po restaurování.jpg

zadní část před restaurováním.jpg

Krajské muzeum Karlovarského kraje
Muzeum Karlovy Vary letos slaví
150 let od založení.


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
Datová schránka: IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin