CZ | DE | EN

Restaurujeme

Představujeme vám umění restaurátorské práce na jednotlivých sbírkových předmětech, jež jsou výsledkem vysoce profesionální práce renomovaných konzervátorů a restaurátorů.

bronzové předměty, archeol.nálezy

V roce 2010 nechalo karlovarské muzeum provést konzervaci bronzových archeologických nálezů. Konzervaci provedlo pravěké oddělení Západočeského muzea v Plzni.

Bronz je kovový materiál, slitina mědi a nějakého dalšího barevného kovu kromě zinku, kdy se slitina nazývá mosaz. Starší český název pro bronz je spěž. V obecném slova smyslu je to slitina mědi a cínu.

Využití bronzu jako slitiny mědi a cínu je výrazně starší. První bronzové předměty se na našem území objevují již před 4 500 lety. Nejdříve jako tzv. arzénové bronzy, kdy je cín nahrazen arzénem a později v nám nejznámější podobě jako slitina mědi a cínu. Později ve středověku se vyskytuje ještě několik specifických bronzů s přesně daným chemickým složením jako Dělovina (90% Cu a 10% Sn) sloužící k výrobě dělových hlavní, či Zvonovina (78% Cu a 22% Sn s nevýraznými odchylkami, nepřesahujícími 2%).

Bronzy se často se zachovávají v podstatně lepším stavu než železné předměty, hlavně díky jinému způsobu koroze, která na předmětech tvoří patinu. Z chemického hlediska je patina směsí zásaditých uhličitanů mědi. Může mít různé zbarvení od tmavozelené, zelenomodré, světle zelené, až po tmavě zelenou. Ta může být buď ušlechtilá, tvořená směsí zásaditých uhličitanů mědi, která se neodstraňuje, protože chrání předmět proti další korozi, nebo divoká patina tvořená oxychloridy, která předmět poškozuje.

Konzervace předmětů s ušlechtilou patinou spočívá tedy v mechanickém očištění předmětu v destilované vodě.  V některých případech však vzniká tzv. divoká patina, která proniká do hloubky předmětu. Ta se pak odstraňuje chemickou cestou, například pomocí kyseliny fosforečné či chelatonu III.

sekerka a mlat A13 a A723.jpg

spony A6 a A12.jpg

spony A7 a A 10.JPG

sekeromlat s křížovým ostřím A722.jpg

terčovitý závěsek s trnem A15.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin

Kudyznudy.cz - tipy na výlet
Vyletnik.cz - hrady a zámky, rozhledny, cyklotrasy a další tipy na výlety
Kam na výlet Karlovarský kraj