CZ | DE | EN

Restaurujeme

Představujeme vám umění restaurátorské práce na jednotlivých sbírkových předmětech, jež jsou výsledkem vysoce profesionální práce renomovaných konzervátorů a restaurátorů.

Šlechtic ve zbroji – Uo 995

Obraz klečícího šlechtice ve zbroji, olejomalba na plátně, autor neznámý, první polovina 17. století, rozměry 170 x 110 cm, pochází ze Žlutic.

Popis stavu před restaurováním:

Plátno je srolované bez napínacího rámu, zvlněné, křehké, horizontálně místy zlámané (Obr. 1). V ploše se nachází četné perforace – cca 15 menších trhlin, větší trhliny v plátně a chybějící partie plátna při dolním okraji. Okraje jsou po obvodu potrhané. Při dolním okraji je plátno uhnilé, obraz byl původně dole cca o 5 cm větší. Až na jeden vystupující kus plátna ostatní plátno dole s malbou chybí. Obraz pokrývá silná povrchová špína, mastné skvrny a vrstvy zažloutlých slepých laků. Malba je uvolněná při okrajích, ve zlomech i v okolí perforací a trhlin. Při manipulaci uvolněná drolivá malba odpadává – obraz je v havarijním stavu.

V průběhu restaurátorských prací bylo plátno opatrně rozvinuto za průběžného zpevňování uvolněné malby želatinovou vodou. Po ochranném přelepení líce malby následovalo očištění zadní strany plátna, její napaření za vypodložení filtračními papíry a zatížení mezi desky, čímž se docílilo vyrovnání plátna a malby (Obr. 2). Po odstranění záplaty ze zadní strany bylo provedeno další vyrovnávání plátna zatěžováním a odsáváním vlhkosti za vypodložení filtračními papíry a zatížením mezi desky. Pevnost plátna byla posílena nátěrem přípravku Hydrogrund ze zadní strany a podlepením novým plátnem pomocí přípravku Beva v celé ploše. Poté bylo plátno vypnuto na nový klínový napínací rám s příčkou. Na obraze byly provedeny sondy do vrstev zoxidovaných laků a předchozích přemaleb, poté byla malba očištěna od špín, druhotných nátěrů laků a místních přemaleb z minulé opravy (Obr. 3). Poškozená místa byla vytmelena a retušována (Obr. 4). K závěrečné konzervaci byl použit nátěr damarového laku s příměsí běleného vosku (Obr. 5 a 6) .

Restaurátorské práce provedl v době od června do září 2019 akademický malíř – restaurátor Mgr. Pavel Blattný. Finanční podporu poskytlo Ministerstvo kultury ČR z prostředků ISO – ochrana movitého kulturního majetku.

Kdo je šlechtic na obraze?

Tuto otázku jsme si kladli již při prvním bližším zkoumání ještě nezrestaurovaného obrazu. K většímu zájmu o toto dílo původně vedl badatelský dotaz Soni Zouharové, která se zabývala ve své diplomové práci epitafy na Karlovarsku v 16. a 17. století. Na tehdy ještě nezrestaurovaném plátně ji zaujala jak scéna pohřebního průvodu, tak i šlechtický erb v levé dolní části obrazu (Obr. 7). Díky téměř detektivnímu pátrání, které paralelně vedl restaurátor P. Blattný spolu s heraldikem Petrem Tybitanclem i pracovníci muzea, se podařilo erb se zkříženými meči v červeném poli identifikovat jako erb rodu Vrábských z Vrabí. Po bližším zkoumání rodové historie se jako „nejpravděpodobnější kandidát“ jeví Vilém Ferdinand Tluksa Vrábský z Vrabí. Byl synem Adama Hynka Vrábského z Vrabí a Alžběty Polyxeny z Kokořova. V roce 1647 byl zabit Švédy, pravděpodobně v době, kdy v létě přitáhlo do Žlutic švédské vojsko pod velením generála Wrangela. Podle dostupných zpráv by měl být pohřben ve Žluticích.

Mgr. Kristýna Matějů, PhD.

Obr. 1 – stav před restaurováním.jpg

Obr. 2 – vyrovnávání plátna napařováním a zatěžováním.jpg

Obr. 3 – průběh čištění malby.jpg

Obr. 4 – tmelení defektů.jpg

Obr. 5 – stav po restaurování.jpg

Obr. 6 – stav po restaurování.jpg

Obr. 7 – erb Vrábských z Vrabí.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin

Kudyznudy.cz - tipy na výlet
Vyletnik.cz - hrady a zámky, rozhledny, cyklotrasy a další tipy na výlety
Kam na výlet Karlovarský kraj