CZ | DE | EN

únor, březen 2016 - stavba pokračuje

Rekonstrukce muzea je plném proudu, na stavbě ve druhém patře proběhly nejvíce obávané průrazy příček pro zvětšení výstavních sálů, dokončen byl rozvod elektroinstalace pro vysoce sofistikovaný systém především audiovizuálních technologií v budoucí expozici. Dokončeny jsou rovněž stropní průrazy a probíhá vestavba výtahové šachty. Ve druhém patře se dokončují omítky a podhledy, zatímco v přízemí nás čekají ještě mohutné dispoziční změny. Zde je dnes již zřejmé nové umístění poklady, která bude propojena s bistrem a s výstavními sály, ve kterých se právě dokončují hydroizolace. Největší změnou ještě projde levé křídlo vestibulu, kde se nově vybuduje konferenční místnost.

Zatímco se v budově uskutečňují výrazné změny, početný tým odborných pracovníků a specialistů detailně dopracovává obsah expozice v souladu se zhotovitelem expozice, ti nastoupí do dokončených interiérů v srpnu.

Harmonogram prací probíhá v časových limitech a vše nasvědčuje tomu, že stavba bude dokončena do konce července. Přikládáme pár ilustračních fotografií.

2.NP výtah.šachta.JPG

3.NP do M7.JPG

3.NP M6..JPG

1 NP od vstupu vlevo.jpg

2 NP stavba M3 sadrose.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin