CZ | DE | EN

únor 2017 - testujeme projekce a sw

Součástí nové expozice bude rovněž rozsáhlá audiovizuální technika a dotykové monitory. Nyní se nacházíme ve fázi jejich testování

Projekční plochy budou v expozicicelkem čtyři: první bude elektronicky řízená průhledná folie na skle, pomocí ní dosáhneme 3D efektu. Druhé bude potištěné projekční plátno vnořené za model KV, projekce zde bude probíhat  v synchronizaci s modelem KV. Třetí projekce bude zadní, docílený efekt bude součástí kulisy kolonády. Čtvrtá velkoplošná projekce bude prostřednictvím synchronizované práce tří dataprojektorů promítat dobový materiál. Samozřejmě každá plocha bude umístěna samostatně v jednotlivých tematických celcích. Projekce budou proto pracovat nezávisle na sobě. Jelikož se jedná o vysoce sofistikovaný systém, je třeba vše poměrně dlouhou dobu testovat, aby všechny systémy byly optimálně nastaveny.

Další nedílnou součástí nové expozice budou dotykové monitory. Ty budou sloužit jak k poučení, tak k doplňkovým informacím, a nebo k prezentaci sbírkových předmětů, které nemohou být s ohledem na limitující prostor v expozici vystaveny.

Pro vaší představu přikládáme pár fotografií.

01 optimalizace formátu zadní projekce.jpg

02 architekt J.Javůrek skycuje optimální úhel zadní projekce.jpg

03 architektka S.Bednaříková řeší synchronizaci zad.projekce.jpg

04 technika přední dataprojekce.jpg

05 zkouška přední dataprojekce.jpg

06 test ideální velikosti přední dataprojekce.jpg

07 testování funkčnosti dotykových monitorů.jpg

08 monitory pro kvíz Učíme se v muzeu.jpg

09 prezentace sbírek v monitoru.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin