CZ | DE | EN

únor 2017 - revidujeme grafické práce

Do tempa se dostávají grafické práce. Grafika je totiž velmi důležitou součástí celkového vyznění expozice. Proto se vzorkuje celá řada zamýšlených velkoformátových tisků, aby realizace odpovídala představě architekta. Veškerá volná grafika se zhotovuje podle předem stanovených rozkresů, jež určují přesnou pozici na panelech a lokaci v interiéru.

Permanentně ověřujeme správnost pochopení záměru a schvalujeme realizaci, která musí být přísně v souladu s projektem expozice. V zájmu udržení původní idei se žádný nesoulad nepřipouští. Proto je realizace expozice krásným tvůrčím procesem pro nás a architekty ale velmi striktním procesem pro zhotovitele.

01 Architekt J.Javůrek zdůrazňuje přesnost provedení.jpg

03 Porovnáváme tisky s plánem.. vejde se to sem.jpg

03 Vzorkování.. která barva je věrná originálu.jpg

04 vzorkování barevnosti mapy...jpg

05 velkoplošná grafika.jpg

06 velkoplošná grafika.jpg

07 velkoplošná grafika.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin