CZ | DE | EN

únor 2017 - instalujeme exponáty

Začala náročná instalace exponátů probíhající přesně podle libreta a architektonického projektu. Vše probíhá za dohledu architektů, s pomocí přizvaných aranžérů a samozřejmě za dohledu kurátorů, nebo-li odborných pracovníků muzea, kteří odpovídají za jednotlivé tématické moduly.

Modul je pracovní název výstavních celků, jež mají téma: založení města, vývoj lázeňství, architektura města, spolky a kulturní život ve městě.Ve druhém patře se věnujeme přírodě regionu, archeologii regionu, obchodním cestám, cechům v regionu, výrobě reginu v 19.století a mezníkům 20.století.

Jste zvědaví?

Přikládáme pár fotografií z instalace velkých exponátů.

obr.1 instalace reliéfu.jpg

obr.2 umístění portrétů.jpg

obr.3 instalace apoštola.jpg

obr.4 vyměřování plastik.jpg

obr.5 ...je takhle ta výška ok...jpg

obr.6 ...a co umístit obraz takto...jpg

obr.7 ..domovní znamení...jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin