CZ | DE | EN

srpen 2015 - předali jsme stavbu

Od roku 2012, kdy se zrodil první záměr vytvořit novou muzejní expozici, jsme ušli nelehký kus cesty. Vytvořili jsme první ideu, obsahový scénář a libreto nové expozice.  Abychom mohli od architektonické studie pokročit dále k prováděcím projektům vlastní muzejní expozice a projektu nezbytných stavebních úprav interiéru budovy, museli jsme absolvovat kolotoč výběrových řízení. Psala se polovina roku 2014, když jsme na vše získali stavební povolení. Podali jsme si žádost o finanční podporu z norských fondů. Čekání na rozhodnutí bylo dlouhé - několikaměsíční klid před bouří. Ačkoliv jsme si dost věřili, s žádostí o dotaci jsme úspěšní nebyli :( Konec roku se chýlil, byli jsme o 1,5 milionu lehčí a vidina nové muzejní expozice byla v nedohlednu.

Avšak potřebnost obnovy 30 let zastaralé expozice zřizovatel vyhodnotil kladně, a tak po mnoha jednáních vedení muzea bylo radou a zastupitelstvem Karlovarského kraje rozhodnuto o plném zafinancování celé naší akce. V únoru 2015 začal druhý kolotoč výběrových řízení na zhotovitele expozice a na zhotovitele stavebních úprav pro expozici. Na přelomu července a srpna byly s vybranými zhotoviteli podepsány smlouvy :) Dočkali jsme se! Realizační fáze může být spuštěna.

 

  • Předání stavby: 26.srpna 2015
  • Termín dokončení stavebních úprav: červenec 2016
  • Termín dokončení nové expozice:  listopad 2016

  • Termín otevření nové expozice:  JARO 2017
  • V roce 2017 slavíme 150 let od založení.

Projekt expozice a autorský dozor: SGL Projekt

Realizace expozice: Revyko - Etna - Acerdesign

Projekt stavby a autorský dozor: SUDOP Projekt

Realizace stavby: Bolid M

Stavba byla zahájena, začínáme psát novou etapu, začínáme budovat novou muzejní expozici jednadvacátého století.

IMG_2791.JPG

IMG_2795.JPG

IMG_2828.JPG

IMG_2796.JPG

IMG_2801.JPG

IMG_2806.JPG

IMG_2809.JPG

IMG_2817.JPG

IMG_2836.JPG

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin