CZ | DE | EN

rok 2016 - ohlédnutí za stavbou

Stavebníci dokončili své dílo, které bylo v konečném výsledku mnohem rozsáhlejší než byl původní záměr.

Původním záměrem byla rekonstrukce interiérů prostor nové expozice, tedy ploch prvního a druhého patra, postavení výtahu, provedení nátěru oken a radiátorů. Podařilo se nám však získat další finanční prostředky, a tak jsme mohli realizovat i další práce, aby celkový výsledek rekonstrukce budovy byl ucelený. Mohl se provést "nový kabát", fasáda se opravila ze zadní, boční a uliční strany. Podařilo se upravit povrch zadního dvora s novým vydlážděním. Část dvora bude využívána i pro veřejnost.

V neposlední řadě jsme získali prostory z uvolněné bytové jednotky, kterým se výrazně rozšířily prostory v přízemím traktu. Bývalý byt byl přestavěn na konferenční místnost, jejíž umístění bylo původně poněkud nešťastně zamýšleno ve stálé expozici. Toto řešení nebylo z hlediska provozního ideálním řešením, a tak jsme naskytnutou změnu velmi uvítali. Konferenční sál bude splňovat veškeré parametry pro audio-video projekci.

Finanční prostředky na veškeré práce kompletně poskytl náš zřizovatel - Karlovarský kraj.

konferenční sál fin podoba.jpg

konferenční sál před rekonstrukcí.jpg

vstupní hala fin 1.jpg

vstupní hala fin 2.jpg

vstupní hala fin 3.jpg

vstupní hala v rekonstrukci.jpg

zadní dvůr - dlažba 1.jpg

zadní dvůr - dlažba 2.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin