CZ | DE | EN

říjen 2016 - paneláž dokončena

Na šestistech metrech čtverečních výstavní plochy byla dokončena stavba paneláže přesně podle architektonicko - výtvarného scénáře nové muzejní expozice. Byla otestována světlost panelů, barevnost velkoplošných tisků a textových panelů. Osazuje se osvětlení expozice, dokončuje se výroba ostatního výstavního mobiliáře. V brzké době se začnou montovat vitríny do předem stanovených míst v expozici.

Zatímco výstaváři jsou v plném nasazení, dokončuje se výroba nesbírkových modelů, také restaurátoři mají napilno. My testujeme demoverze obsahu dotykových monitorů, které budou umístěny na různých místech expozice s různým obsahem. Finalizujeme definitivní výběr sbírkových exponátů do naší expozice. Provádí se korektury a překlady veškerých doprovodných textů v expozici.

Dokončuje se úprava dvora v zadním traktu objektu. Dvůr bude navazovat na výstavní sály a bude nově veřejnosti přístupný.

Pro ilustraci připojujeme pár fotogragií vypovídajících o změnách interiéru.

3 NP exp M7 natery panelu.jpg

3 NP exp M7 osa panel nater fin.jpg

3 NP exp M7 panel Ohre.jpg

2 NP exp M2 panely tmeleno.jpg

2 NP exp M2 panel.jpg

3 NP exp M8 osa natery fin.jpg

3 NP exp M8 panely a osa natery fin.jpg

3 NP exp M9 panely fin pruhled do M8.jpg

3 NP exp M9 panely natery fin.jpg

3 NP exp M9 panely natery final.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin