CZ | DE | EN

prosinec 2015 - Jak je to se 150. výročím muzea?

Mnozí se ptají, proč byl vybrán termín 2017 a jaké má toto kulaté datum vztah k založení prvního muzea. Nuže, věci se mají takto.

Je třeba si uvědomit, že v minulosti zde existovala 4  muzea.

Prvním  muzeem v Karlových Varech bylo muzeum  pamětihodností v domě  Meerfräulein (dnes dům U dvou mořských panen) na Staré louce . Bylo založeno sběratelem uměleckých předmětů Antonem Pitroffem roku 1867. Toto datum si dnešní tvůrci budoucí expozice vzali za své. Pitroff po celý život sbíral umělecko-historické předměty jak obecné provenience, tak i artefakty vztažné k dějinám Karlových Varů. Podařilo se mu vybudovat rozsáhlé muzeum. Z dnešního pohledu to byl „kabinet kuriozit“. Pitroffova sbírka je dnes základem sbírky muzea (plastiky, veduty, obrazy,  cín, porcelán, sklo aj.). To je důvod, proč si budeme r.2017 připomínat 150 let své existence.

Městské muzeum vzniklo po r.1870, přesné datum není známo. Zpočátku byly sbírky uloženy spolu s městskou knihovnou a archívem v budově dnešních Lázní III. V r. 1884 bylo samotné muzeum přestěhováno do 2.obecné školy v Chebské ulici. R.1897 se muzea ujal archivář Karl Ludwig. Po r.1900 bylo muzeum spolu s městskou knihovnou odstěhováno do 1.obecné školy na Helenině výšině. Tam zůstalo až do roku 1935, kdy se muzeum opět stěhovalo do budovy dnešní městské knihovny v ul.I.P.Pavlova. Koncem 2.sv.války bylo městské muzeum z důvodu leteckých náletů přemístěno do Galerie umění. Odtud se pak zase stěhovalo na Zámecký vrch čp.22 do domů Král anglický Viktoria. Od r.1949 zde bylo otevřeno pro veřejnost. Avšak budova Viktoria byla v r.1968 zbořena, v ní vystavené exponáty byly přemístěny do domu Anglický král. Pro veřejnost bylo vlastivědné muzeum zavřeno, otevřena zůstala jeho pobočka Muzeum Karla Marxe ( otevřena 1960) v domě Zlatý klíč u Mlýnské kolonády. V r.1987 byla otevřena nová muzejní expozice na Nové louce 23, kterou mnozí z vás pomatují. Tato expozice byla uzavřena v lednu r.2015.

Připomeňme existenci spolkového muzea. Střelecká společnost měla v K.Varech starou a slavnou tradici. Ve svém spolkovém muzeu chovala vzácnou sbírku palných zbraní, terčů a písemností ze své historie. V r.1939 bylo v důsledku nacistických nařízení střelecké muzeum včleněno do Městského muzea.

1. třetině 20. stol. měl lázeňský lékař a vášnivý sběratel carlovarensií Karl David Becher, potomek slavného karlovarského doktora Davida Bechera své soukromé muzeum s velikou regionální knihovnou a  cennými uměleckými sbírkami, jejíž velká část byla ve 30.letech 20. st. získána městem pro městské muzeum.

Dnes čítají muzejní sbírky na 50 tisíc položek, jehož základ tvoří tzv.starý fond, což jsou původní předměty ze všech uvedených muzeí.

zakladatel prvního muzea sběratel Anton Pitroff.jpg

dům U dvou mořských panen, kde sídlilo Pitroffovo muzeum.JPG

Městské muzeum, knihovna a archiv sídlili v Lázních III..JPG

Expozice muzea kolem roku 1936 v budově knihovny na I.P.Pavlova.JPG

Muzeum po r.1945, Zámecký vrch ozn.domů č.1 Král anglický, č.2 Victoria.jpg

současné muzeum na Nové louce.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin

Kudyznudy.cz - tipy na výlet
Vyletnik.cz - hrady a zámky, rozhledny, cyklotrasy a další tipy na výlety
Kam na výlet Karlovarský kraj