CZ | DE | EN

listopad 2016 - osazujeme vitríny

Interiérové výstavní stěny a prostorové vestavby jsou dokončeny. Finalizuje se osazování specielních prachotěsných vitrín do předem přesně určených míst. Disproporce s architektonickým projektem expozice se nepřipouští. Parametry vitrín k vystavení sbírkových předmětů jsou definovány a musí splňovat také přísné bezpečnostní parametry. Testovaly se specielně pro nás vyrobené a do panelu zpola zapuštěné malé vitrínky. Po schválení navržené technologie byla zahájena jejich výroba.

Proběhlo testování světelných panelů, upravovala se barva umělého osvětlení, testovala se průhlednost a čitelnost textové grafiky umístěné na světelném panelu. Následovala instalace světelných panelů v expozici, lokace všech panelů je v jednotlivých sálech předem stanovena.

Průběžně probíhá schvalování výstavní grafiky,pracujeme na finálních korekturách textů, Proběhlo testování velkoplošné grafiky, schvalovala se velikosti obrázků, písma a celkové vyznění celé plochy.

Pracujeme na finalizaci obsahů v monitorech, testuje se funkčnost softwaru. Bylo zahájeno osazování monitorů do panelové vestavby.

Pro ilustraci přikládáme pár fotografií.

M1 testování otvíravosti zásuvek v panelu.jpg

M3 osazení světelných panelů.jpg

M7 testování světelného textového panelu.JPG

M7 testování zapuštěných vitrínek.jpg

M8 osazemí vitrín do nik.JPG

M8 testování velkoplošné grafiky.JPG

M9 osazení sloupových vitrín.JPG

M10 testování otvíravosti okýnek na sloupu.JPG

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin