CZ | DE | EN

duben 2017 - dotykový test

Jak jsme vás informovali, novou expozicí je mimo jiné vedena i tzv. haptická stezka. Jedná se o dotykové exponáty, které vždy tématicky zapadají do konkrétního sálu expozice. Tyto exponáty jsou kopiemi sbírkových předmětů. Je na nich zvláštní to, že jsou z rozličných materiálů - kov, porcelán, plast, dřevo.

Při tvorbě nové expozice byla haptická cesta primárně určena slabozrakým návštěvníkům. S organizací sdružující tyto osoby jsme při přípravě konzultovali optimálnost dotykových předmětů jako je jejich velikost, zavěšení či výška uložení. Všechny tyto exponáty jsou doplněny popiskami v Brailově písmu. Když byla expozice hotová, pozvali jsme osobu se zrakovým handicapem k testování. Ověření správnosti bylo pro nás velmi důležitým výstupem. Je třeba říci, že expozice je připravena pro slepce pouze s doprovodem. Složitost půdorysného řešení nesplňuje podmínky pro to, aby se slepec mohl po expozici pohybovat samostatně. Přesto je podobných počinů realizováno velmi málo, a proto se těšíme i na skupinu těchto návštěvníků.

Dotykových pexponátů se ale samozřejmě mohou - musí dotýkat i ostatní návštěvníci nového muzea.

Přikládáme pár obrázků z testování.

IMG_20170410_143908.jpg

IMG_20170410_144318.jpg

IMG_20170410_145325.jpg

IMG_20170410_150333.jpg

IMG_20170410_150837.jpg

IMG_20170410_150632.jpg

IMG_20170410_143323.jpg

IMG_20170410_145849.jpg

IMG_20170410_150157.jpg
Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin