CZ | DE | EN

duben 2016 - restaurujeme exponáty

Zatímco je stavba v plném proudu, náš odborný tým věnuje všechen svůj čas přípravě expozice. Představíme v ní unikátní muzejní sbírky, z nichž čast byla ve staré expozici, ale zejména exponáty nové, které ještě nikdy nebyly veřejnosti prezentovány. U takových předmětů věnujeme zvláštní pozornost tomu, v jakém jsou stavu a co je třeba s takovým předmětem udělat, aby mohl být v expozici vystaven.

Mezi takové předměty bezesporu patří barokní litinová deska, kterou nalezl v roce 1958 významný karlovarský badatel Karel Nejdl v řečišti Teplé a kterou věnoval muzeu. Reliéfní deska byla desítky let bez povšimnutí uložena v depozitáři. Až teprve s přípravou nové expozice jsme se rozhodli, že by mohlo jít o unikátní exponát do tématického modulu Architektura Karlových Varů. Barokní deska totiž s největší pravděpodobností pochází z již neexistujícího barokního domu zvaný Bílý lev na Tržišti, který byl zbořen v roce 1988. podle vybrání šlo nejspíše o desku krbovou.

Stav desky díky dlouhodobému umístění v exteriéru byl značně zkorodován do hloubky povrchu kovu, dokonce byla některá místa zeslabena korozí, povrch litiny byl zančně porézní. Litinovou desku o rozměrech 770 x 600 mm s vročením 1676 a jednoduchým reliéfním dekorem s andílčí hlavou jsme se rozhodli nechat zrestaurovat.

Odborným zásahem byly z povrchu litiny odstraněny korozní prvky mechanickou cestou pomocí otryskání jemným křemičitým pískem, následovala pasivace obnaženého povrchu litiny pomocí kyseliny fosforečné a taninu. Na závěr byl povrch litiny konzervován mikrokrystalickým voskem s příměsí grafitu.

Těšte se tedy, že v expozici mimo jiných unikátů spatříte i tuto vzácnou barokní desku.

reliéf andílčí hlavy Př.6-2009, stav před restaurováním.jpg

reliéf andílčí hlavy Př.6-2009, stav po restaurování.JPG

Povrchová degradace litiny.JPG

Rub desky, korozní místa.JPG

Pasivace obnaženého povrchu.JPG

Konzervace povrchu mikrokrystalickým voskem.JPG

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin