CZ | DE | EN

duben 2016 - restaurujeme exponáty

Zatímco je stavba v plném proudu, náš odborný tým věnuje všechen svůj čas přípravě expozice. Představíme v ní unikátní muzejní sbírky, z nichž čast byla ve staré expozici, ale zejména exponáty nové, které ještě nikdy nebyly veřejnosti prezentovány. U takových předmětů věnujeme zvláštní pozornost tomu, v jakém jsou stavu a co je třeba s takovým předmětem udělat, aby mohl být v expozici vystaven.

Mezi takové předměty bezesporu patří barokní litinová deska, kterou nalezl v roce 1958 významný karlovarský badatel Karel Nejdl v řečišti Teplé a kterou věnoval muzeu. Reliéfní deska byla desítky let bez povšimnutí uložena v depozitáři. Až teprve s přípravou nové expozice jsme se rozhodli, že by mohlo jít o unikátní exponát do tématického modulu Architektura Karlových Varů. Barokní deska totiž s největší pravděpodobností pochází z již neexistujícího barokního domu zvaný Bílý lev na Tržišti, který byl zbořen v roce 1988. podle vybrání šlo nejspíše o desku krbovou.

Stav desky díky dlouhodobému umístění v exteriéru byl značně zkorodován do hloubky povrchu kovu, dokonce byla některá místa zeslabena korozí, povrch litiny byl zančně porézní. Litinovou desku o rozměrech 770 x 600 mm s vročením 1676 a jednoduchým reliéfním dekorem s andílčí hlavou jsme se rozhodli nechat zrestaurovat.

Odborným zásahem byly z povrchu litiny odstraněny korozní prvky mechanickou cestou pomocí otryskání jemným křemičitým pískem, následovala pasivace obnaženého povrchu litiny pomocí kyseliny fosforečné a taninu. Na závěr byl povrch litiny konzervován mikrokrystalickým voskem s příměsí grafitu.

Těšte se tedy, že v expozici mimo jiných unikátů spatříte i tuto vzácnou barokní desku.

reliéf andílčí hlavy Př.6-2009, stav před restaurováním.jpg

reliéf andílčí hlavy Př.6-2009, stav po restaurování.JPG

Povrchová degradace litiny.JPG

Rub desky, korozní místa.JPG

Pasivace obnaženého povrchu.JPG

Konzervace povrchu mikrokrystalickým voskem.JPG

Krajské muzeum Karlovarského kraje
Muzeum Karlovy Vary letos slaví
150 let od založení.


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
Datová schránka: IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin