CZ | DE | EN

duben 2015 - likvidace mobiliáře

Po uložení sbírkových předmětů ze "staré" expozice do depozitářů nastoupila vybraná úklidová firma, která 27 let staré vitríny nesplňující současné výstavní a bezpečnostní standarty,  začala likvidovat. Kov, dřevo a sklo bylo separováno a ekologicky zlikvidováno. Za tři týdny nebylo po bývalé expozici ani památky. Sami jsme byli překvapeni, jak krásný prostor se nám pro příští prostorové řešení nové expozice otevřel. Více viz foto.

A.JPG

B.JPG

C.JPG

D.JPG

E.JPG

F.JPG
Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin