CZ | DE | EN

červen 2015 - model KV byl a už není..

Jelikož pro práci na nové expozici je třeba mít celý prostor úplně prázdný, museli jsme se mimo jiné také vypořádat s transportem velkoformátového modelu Karlových Varů. Model o rozměrech 3 x 4,5 m byl před třiceti lety instalován výtvarníky manžely Lhotákovými přímo na místě. A to byl pro nás největší oříšek, neboť model byl nedemontovatelný na menší kusy.

Po konzultaci s odborníky bylo nutné model "rozporcovat" na takové segmenty, s kterými by bylo možné projít dveřmi a které půjde naložit a převézt do depozitáře. Část domečků byla s největší opatrností sejmuta a byly určeny místa řezu. Při pohledu na motorovou pilu se nám tajil dech, ale vše proběhlo nad očekávání hladce a zásadní potíže se nevyskytly. Model byl tedy rozdělen na tři díly a ty byly následně deponovány na předem určené místo.

Model, který znázorňuje podobu města kolem roku 1650. S repasovaným modelem se do nové expozice počítá. Bude dominantním exponátem v modulu Architektura Karlových Varů a její proměny v průběhu staletí. Model bude unikátně vkomponován do projekce a bude také "oživen". Návštěvník si bude moci pomocí ovladače rozsvěcovat jednotlivá místa a na monitoru porovnat změny, kterými zvolené místo v průběhu staletí prošlo. Model se nově stane interaktivním exponátem.

Transportem velkoplošného modelu jsme definitivně dokončili vystěhování bývalé expozice a veškerého mobiliáře. Rekonstrukce muzea může být zahájena!

01 velkoformátový model KV v akci.JPG

02 model KV čeká na rozpárání.JPG

03 zkoumání střev modelu.JPG

04 hledání optimální trasy řezu.JPG

05 značení a vyjmutí domečků v místě řezu.JPG

06 označení trasy řezu.JPG

07 trasa řezu celým modelem.JPG

08 řez první.JPG

09 řez druhý.JPG

10 zvítězili jsme...JPG

11 naporcované díly modelu čekají na odvoz.JPG

12 transport jednotlivých segmentů.JPG

13 transport 2.JPG

14 transport 3.JPG

15 transport 4.JPG
Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin