CZ | DE | EN

půjčka výstavy Budovatelský plakát

Výstava Budovatelský plakát

Autor Mgr. Lukáš Svoboda

V březnu 2006 pracovníci karlovarského muzea našli v bývalém ateliéru místních umělců desítky propagačních plakátů z přelomu 40. a 50. let 20. staletí. Podařilo se tak zachránit obrazový materiál zachycující dobu, která znamenala zásadní mezník v historii tehdejšího Československa. Většina těchto plakátů byla zaměřena na město Karlovy Vary a jeho okolí, právě proto jsou svým způsobem neobvyklé, vzácné a důležité. Lze se i dozvědět informace o jejich autorech a způsobu, jak vznikaly.

Výstavu zapůjčíme minimálně na 1 měsíc, velikost rámů k pověšení je 100 x 70 cm, v počtu 20 kusů. Počet panelů je možné podle potřeby redukovat

Zápůjčka je bez instalace zdarma.

Kontakt: svoboda@kvmuz.cz
Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin