půjčka výstavy Archeologický výzkum

Výstava Prezentace archeologického výzkumu zaniklého středověkého kostela sv. Mikuláše pod Krudumem

Autor Mgr. Jiří Klsák

V letech 2002-2006 se ve Slavkovském lese pod horou Krudum uskutečnil unikátní archeologický výzkum zaniklého středověkého kostela sv. Mikuláše. Místo opředené mnoha pověstmi konečně dostalo svou tvář a stalo se dnes až poutním místem s novou mikulášskou tradicí. Z lesem zarostlého pahorku a anonymních sutin se vynořily základy kostela, který je poprvé připomínán již roku 1253 jako majetek Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou. Jeho vznik můžeme dávat do souvislosti  se zemskou stezkou, která tudy procházela od Kynšperka nad Ohří přes Horní Slavkov do Prahy, svůj podíl má i doložená středověká těžba. Organizátoři archeologického výzkumu předkládají výsledky své práce v podobě souborné výstavy, která poodhaluje minulost tohoto místa, dává nahlédnout do bohatých doprovodných nálezů, ale nezapomíná ani na každodenní život v archeologické základně.

Výstavu zapůjčíme minimálně na 1 měsíc, velikost rámů k pověšení je 100 x 70 cm, v počtu 27 kusů. Počet panelů je možné podle potřeby redukovat.

Zápůjčka je bez instalace zdarma.

Kontakt: tajer@kvmuz.cz

 

6   2

2017

sledujte novinky z rekonstrukce

..o dění vám přinášímě průběžné informace, otevření muzea v KVse kvapem blíží..

1   1

2017

NOVÝ ROK 2017

Všem našim příznivcům přejeme krásný nový rok a těšíme se na příští setkání s vámi na našich akcích a také v nové expozici, kterou budeme již brzy otvírat.

 

 

30   11

2016

otvírací doba v lednu

Jak budeme mít otevřeno, čtete v záložce PROBÍHAJÍCÍ.