půjčka výstavy Archeologický výzkum

Výstava Prezentace archeologického výzkumu zaniklého středověkého kostela sv. Mikuláše pod Krudumem

Autor Mgr. Jiří Klsák

V letech 2002-2006 se ve Slavkovském lese pod horou Krudum uskutečnil unikátní archeologický výzkum zaniklého středověkého kostela sv. Mikuláše. Místo opředené mnoha pověstmi konečně dostalo svou tvář a stalo se dnes až poutním místem s novou mikulášskou tradicí. Z lesem zarostlého pahorku a anonymních sutin se vynořily základy kostela, který je poprvé připomínán již roku 1253 jako majetek Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou. Jeho vznik můžeme dávat do souvislosti  se zemskou stezkou, která tudy procházela od Kynšperka nad Ohří přes Horní Slavkov do Prahy, svůj podíl má i doložená středověká těžba. Organizátoři archeologického výzkumu předkládají výsledky své práce v podobě souborné výstavy, která poodhaluje minulost tohoto místa, dává nahlédnout do bohatých doprovodných nálezů, ale nezapomíná ani na každodenní život v archeologické základně.

Výstavu zapůjčíme minimálně na 1 měsíc, velikost rámů k pověšení je 100 x 70 cm, v počtu 27 kusů. Počet panelů je možné podle potřeby redukovat.

Zápůjčka je bez instalace zdarma.

Kontakt: tajer@kvmuz.cz

 

25   4

2017

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

První komentovaná prohlídka samotnými autory expozice bude v neděli 30.dubna od 15 hodin, více v záložce PŘIPRAVUJEME

24   4

2017

muzeum v KV nově OTEVŘENO

Dočkali jsme se a po 2 letech otevřeli nové muzeum v K.Varech. Otevírací doba je od úterý do neděle v době od 10 do 18 hodin, vstupné je 100/60 Kč. PŘIJĎTE I VY!

24   4

2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

Jak jsme si vedli v loňském roce najdete v záložce muzeum ředitelství