CZ | DE | EN

půjčka výstavy 1989 – Cesta ke svobodě

 

autor: Mgr.Jan Nedvěd

Výstava je pojata jako chronologický přehled událostí v komunistickém Československu a souběžně v Karlových Varech od padesátých let, přecházející přes léta šedesátá a Pražské jaro, normalizaci a vrcholící listopadovým převratem.

V rámci výstavy, koncipované jako cesta ke svobodě, budou prezentovány aktivity a hnutí občanů, kteří chtěli socialismus v Československu reformovat nebo nahradit pluralitní a svobodnou společností. Jedná se o především o hnutí, jako byla Charta 77, VONS a s nimi spřízněný underground, nebo aktivity spjaté s Karlovarskem, undergroundovým děním a pozdějšími listopadovými událostmi, jako např. Hnutí za občanskou svobodu.

Výstavu zapůjčíme minimálně na 1 měsíc, velikost rámů k pověšení je 100 x 70 cm, v počtu 22 kusů. Počet panelů je možné podle potřeby redukovat.

Zápůjčka je bez instalace zdarma.

Kontakt: nedved@kvmuz.cz

 
Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin